suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Heinolan kaupunki

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Osa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on siirretty rekisteröintimenettelyyn. Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 on luettelo rekisteröitävistä toiminnoista.

Toimi näin

Jätä rekisteröinti-ilmoitus joko sähköisesti tai postitse kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Muista allekirjoittaa ilmoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Jos toiminta sijaitsee pohjavesialueella, sitä ei voi rekisteröidä, vaan sille todennäköisesti tarvitsee ympäristöluvan.


Määräaika

Tee rekisteröinti-ilmoitus hyvissä ajoin kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Eri toimialoilla on erilaisia määräaikoja, 30, 60 tai 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Käsittelyaika

1-3 kk

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

Palvelun toteuttaa

Heinolan kaupunki

Muut vastuuorganisaatiot

Iitin kunta, Hartolan kunta, Sysmän kunta

Palvelusta vastaa

Heinolan kaupunki
Tekstistä vastaa: Heinolan kaupunki
Päivitetty: 12.12.2022