suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Toiminnan hyväksyminen jätehuoltorekisteriin

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Jos harjoitat jätteen ammattimaista kuljettamista tai toimit jätteen välittäjänä, sinun on tehtävä hakemus toiminnan hyväksymisestä jätehuoltorekisteriin. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee hakemuksen perusteella päätöksen jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä. Menettelyllä varmistetaan, että esitetty toiminta täyttää jätelain edellyttämät vaatimukset. Päätöksen määräyksillä estetään toiminnasta aiheutuva haitta ja vaara terveydelle ja ympäristölle.

Toimi näin

Tee hakemus sille ELY-keskukselle, jonka toimialueella suurinta osaa toiminnastasi harjoitat. Hakemuslomakkeesta löydät yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen täyttämiseen tarvittavista tiedoista.

Tee hakemus hyvissä ajoin ennen aiotun toiminnan aloittamista. Myös toiminnan oleellisesta muutoksesta ja lopettamista on ilmoitettava ELY-keskukselle.

Lähetä hakemus ja siihen vaadittavat asiakirjat ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä ELY-keskuksen kirjaamoon. Hakemuksen voi myös tulostaa ja postittaa ELY-keskuksen kirjaamoon.

Lisätietoja saa ELY-keskuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Toiminta hyväksytään jätehuoltorekisteriin, jos:

  • toimintaa harjoitetaan jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisesti ja ammattitaitoisesti
  • toimintaa harjoitetaan aiheuttamatta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle
  • toiminnassa käytettävä laitteisto ja kalusto on teknisesti asianmukaista
  • hakija asettaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen eduksi riittävän vakuuden kuljetettavan tai välitettävän jätteen asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi, ellei viranomainen päätä, että vakuuden asettaminen on toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen tarpeetonta.

Palvelu on maksullinen.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu valtiolle. Maksu perustuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annettuun valtioneuvoston asetukseen. Maksun määrä vahvistetaan vuosittain.


Määräaika

Hakemus on tehtävä ennen toiminnan aloittamista tai sen oleellista muutosta.

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on noin 1 kk.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 7.4.2021