suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Toimenpideilmoitus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Toimenpideilmoitus (MRL 129§), toimenpideilmoitusmenettely

Seuraavat toimenpiteet vaativat ilmoituksen.

Toimenpiteen perässä oleva osa-alue kertoo, jos toimenpiteestä pitää ilmoittaa vain toisella osa-alueella.

Kunnan osa-alueet:

1. Asemakaava-, ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueet sekä rantavyöhykkeet ja -alueet.

2. Muut alueet

Rakennelmat

• Esiintymislava osa-alueella 2

• Kevytrakenteinen huvimaja, grillikatos, vaja, varasto, jäteaitaus tai -katos, terassi tai muu vastaava kevytrakenteinen piharakennelma seuraavasti:

o rakennusala yli 6 m² ja enintään 12 m² osa-alueella 1

o rakennusala yli 12 m² ja enintään 20 m² osa-alueella 2

o rakennelman korkeus on yli kolme metriä osa-alueella 1

o Maa ja metsätalouden harjoittamisen kannalta tarpeellisen kokonaisalaltaan enintään 100 m2:n suuruisen kylmän varastorakennuksen rakentamiseen

sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Kyseinen varastorakennus tulee sijoittaa vähintään 50 metrin etäisyydelle rannasta.

• Puistomuuntamo, pumppaamo tai vastaava osa-alueella 1

Yleisörakennelma

• Kokoontumispaikka osa-alueella 2

• Yleisöteltta, ala yli 100 m² (enintään kuukauden paikoillaan pidettävä)

Erillislaite

• Lautasantenni, halkaisija 1-2 metriä osa-alueella 1

• Tuulivoimala (korkeus enintään 10 m) osa-alueella 2

• Suurehko valaisinpylväs, piippu tai vastaava (korkeus yli 20 metriä) osa-alueella 2

Vesirajalaite

• Suurehko laituri osa-alueella 1

Julkisivumuutos

• Rakennuksen julkisivun muuttaminen (ulkoverhouksen materiaalin tai mallin sekä värityksen muuttaminen)

o pientalot osa-alueella 2

•Parvekelasitus; muut, kuin asuinkerrostalot

Mainostoimenpide

• Ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen, jos mainos peittää ikkunan alasta enemmän kuin puolet osa-alueella 1

Aitaaminen

• rakennettuun ympäristöön liittyvä kiinteä erottava aita tai kadun reunus-

muuri seuraavin rajoituksin mikäli kaavasta ei muuta johdu (osa-alueella 1):

- aidan korkeus on enintään 1.2 metriä

- aitaa ei rakenneta piikkilangasta tai muutoin siten, että siitä voi olla loukkaantumisvaaraa

- aidasta tai reunusmuurista ei aiheudu huomattavaa haittaa liikenteelle tai kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle

- ennen rakentamiseen ryhtymistä naapuria kuullaan kirjallisesti

- aita tai reunusmuuri ei aiheuta haittaa turvallisuudelle

Toimi näin

Toimenpideilmoitusmenettelyä haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta, joka antaa asiassa myös neuvontaa.

Toimenpideilmoitusta voi hakea rakennuspaikan haltija, joka voi olla omistaja, omistajan valtuuttama tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva henkilö.

Toimenpideilmoituksen vireille tulosta on pääsääntöisesti ilmoitettava naapureille. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Ilmoitus naapureille voidaan jättää tekemättä silloin, kun hanke on vähäinen tai hankkeen vaikutus ei ole naapurin kannalta olennaista. Naapurikuulemisen tarpeen arvioi rakennusvalvontaviranomainen.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupa myönnetään, mikäli kaikki sen edellytykset täyttyvät.

Palvelu on maksullinen.

Rakennusvalvonnan lupa ja viranomaismaksut löytyvät linkitetystä liitteestä

ROVANIEMI:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=f7c2d93a-38d9-4847-a935-7d7d4c57bb65

YLITORNIO:

https://www.rovaniemi.fi/loader.aspx?id=931ec88d-c319-4a5c-915b-20842e32c2de

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 15.3.2021