suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Toimeentulotuki

  • Palvelu
  • 10 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Toimeentulotuen tarkoituksena on turvata sinun ja perheesi toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Se on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki. Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta.

Täydentävää toimeentulotukea voi saada erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea myöntää sosiaalitoimi.

Ehkäisevän toimeentulotuen t ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Hyvinvointialue myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea välttämättömiin menoihin, jotka eivät kuulu Kelan perustoimeentulotuen piiriin. Tuen myöntäminen on harkinnanvaraista, ja se arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Ehkäisevää tukea voidaan myöntää, mikäli se on välttämätöntä elämäntilanteesi parantamiseksi tai vaikeuksien lievittämiseksi. Tuen tarkoituksena on ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ei riipu siitä, oletko oikeutettu perustoimeentulotukeen, vaan tukea myönnettäessä huomioidaan tosiasiallinen taloudellinen tilanteesi.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseksi sinulla on oltava Kelan antama myönteinen tai kielteinen päätös perustoimeentulotuesta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, joka tarkoittaa, että ohjaamme sinua tarvittaessa hakemaan ensin muita ensisijaisia etuuksia.

Toimeentulotuen myöntäminen perustuu lakiin toimeentulotuesta (Laki toimeentulotuesta 1412/1997).

Palvelun toteuttaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 20.3.2023