suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Tilintarkastajatutkintoon osallistuminen ja tilintarkastajaksi hyväksyminen

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tilintarkastajaksi hyväksytyt henkilöt saavat oikeuden käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty PRH:n pitämään tilintarkastajarekisteriin.

PRH hyväksyy henkilön tilintarkastajaksi, jos tämä suorittaa tilintarkastajan tutkintokokeen hyväksytysti sekä täyttää muut hyväksymisvaatimukset.

Tilintarkastajaksi haluavan tulee aluksi hankkia HT-pätevy ...

Toimi näin

Jos haet tilintarkastajatutkintoon ensimmäistä kertaa, hae aluksi osallistumislupaa tutkintoon osallistumislupahakemuksella.

Samalla hakemuksella voi hakea osallistumislupaa useaan eri tutkintoon. Jokaiseen tutkintokokeeseen on ilmoittauduttava erikseen. Voit ilmoittautua useampaan kokeeseen samalla lomakkeella. Löydät hakulomakkeet sekä niihin liittyvät ohjeet verkkosivuiltamme.

Hyväksymisedellytysten toteutumisen varmistamiseksi uusien tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastusvalvonnalle rekisteröintilomakkeen liitteenä

  • oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole konkurssissa
  • oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus, jonka mukaan hakijaa ei ole määrätty liiketoimintakieltoon
  • Digi- ja väestötietovirastosta (DVV) saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole vajaavaltainen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu ja eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa (ote holhousasioiden rekisteristä)
  • oikeuden pöytäkirjanote tilintarkastajan vakuutuksen antamisesta
  • tarvittaessa työtodistus

PRH tarkastaa lisäksi rikos- ja sakkorekisteriotteet hyväksymistä hakevien osalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tutkinto-oikeutta on haettava ja tutkintoon on ilmoittauduttava PRH:n ilmoittamaan määräaikaan mennessä. HT-tutkintoon osallistuaksesi sinulla täytyy olla vähintään alempi korkeakoulututkinto. KHT- ja JHT-tutkintoihin vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla täytyy olla vaaditut opinnot suoritettuna sekä tutkintoon osallistumishetkellä kahden vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta. Tietyissä tilanteissa voit saada osallistumisluvan myös vaihtoehtoista tutkintopolkua pitkin.

Kun olet saanut osallistumisluvan, voit suorittaa tilintarkastajatutkintokokeen. Jos haluat hakea tilintarkastajaksi, sinun täytyy täyttää tilintarkastajan yleiset kelpoisuusedellytykset. Tilintarkastajaksi rekisteröityessä tilintarkastuksen käytännön kokemusta tulee olla kolme vuotta. Ennen tilintarkastajaksi rekisteröitymistä sinun tulee vielä antaa tilintarkastajan vakuutus oikeuden edessä. Verkkosivuiltamme löydät lisätietoja tutkintokokeiden ajankohdista sekä tutkintojen hyväksymisedellytyksistä.

Palvelun toteuttaa

Patentti- ja rekisterihallitus

Palvelusta vastaa

Patentti- ja rekisterihallitus
Tekstistä vastaa: Patentti- ja rekisterihallitus
Päivitetty: 20.1.2023