suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Patentti- ja rekisterihallitus

Tilintarkastajatutkintoon osallistuminen ja tilintarkastajaksi hyväksyminen

  • Ammattipätevyys
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tilintarkastajaksi hyväksytyt henkilöt saavat oikeuden käyttää tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty PRH:n pitämään tilintarkastajarekisteriin.

PRH hyväksyy henkilön tilintarkastajaksi, jos tämä suorittaa tilintarkastajan tutkintokokeen hyväksytysti sekä täyttää muut hyväksymisvaatimukset.

Tilintarkastajaksi haluavan tulee aluksi hankkia HT-pätevyys voidakseen toimia tilintarkastajana. Tämän jälkeen tilintarkastaja voi erikoistua yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin (KHT-tutkinto) sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksiin (JHT-tutkinto). PRH järjestää tilintarkastajien tutkintokokeet kerran vuodessa.

Toimi näin

Jos haet tilintarkastajatutkintoon ensimmäistä kertaa, hae aluksi osallistumislupaa tutkintoon osallistumislupahakemuksella.

Samalla hakemuksella voi hakea osallistumislupaa useaan eri tutkintoon. Jokaiseen tutkintokokeeseen on ilmoittauduttava erikseen. Voit ilmoittautua useampaan kokeeseen samalla lomakkeella. Löydät hakulomakkeet sekä niihin liittyvät ohjeet verkkosivuiltamme.

Hyväksymisedellytysten toteutumisen varmistamiseksi uusien tilintarkastajien on toimitettava tilintarkastusvalvonnalle rekisteröintilomakkeen liitteenä

  • oikeusrekisterikeskuksesta saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole konkurssissa, eikä häntä ole määrätty liiketoimintakieltoon,
  • maistraatista saatava todistus, jonka mukaan hakija ei ole vajaavaltainen, eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ei ole rajoitettu ja eikä hänelle ole määrätty edunvalvojaa
  • oikeuden pöytäkirjanote tilintarkastajan vakuutuksen antamisesta
  • tarvittaessa työtodistus

PRH tarkastaa lisäksi rikos- ja sakkorekisteriotteet hyväksymistä hakevien osalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Tutkinto-oikeutta on haettava ja tutkintoon on ilmoittauduttava PRH:n ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Lisäksi sinulla tulee olla alempi (HT) tai ylempi korkeakoulututkinto (KHT/JHT), vaaditut opinnot suoritettuna sekä tutkintoon osallistumishetkellä kahden vuoden käytännön kokemus tilintarkastuksesta. Tämän jälkeen voit suorittaa tilintarkastajatutkintokokeen. Jos haluat hakea tilintarkastajaksi, sinun tulee täyttää tilintarkastajan yleiset kelpoisuusedellytykset. Tilintarkastajaksi rekisteröityessä tilintarkastuksen käytännön kokemusta tulee olla kolme vuotta. Ennen tilintarkastajaksi rekisteröitymistä sinun tulee vielä antaa tilintarkastajan vakuutus oikeuden edessä. Verkkosivuiltamme löydät lisätietoja tutkintokokeiden ajankohdista sekä tutkintojen hyväksymisedellytyksistä.

Palvelu on maksullinen.

Tutkintomaksut löydät verkkosivuiltamme. Rekisteröinti tilintarkastajaksi on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPatentti- ja rekisterihallitus
Palvelusta vastaaPatentti- ja rekisterihallitus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Patentti- ja rekisterihallitus
Päivitetty: 5.12.2019