suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Tilapäiset liikennejärjestelyt - tapahtuman järjestäminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen luvan. Poikkeavasta käytöstä aiheutuvia haittoja ja vaaroja pyritään ehkäisemään liikennejärjestelyin ja valitsemalla tapahtuman ajankohta ja paikka tarkoituksenmukaisesti. Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.

Yleisesti maanteillä j ...

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot tapahtumasta. Toimita vapaamuotoinen hakemus liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • tapahtuman nimi
  • ajankohta
  • tie/kunta
  • arvioitu tapahtuman kävijämäärästä
  • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
  • laskutusosoite
  • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus.

Täytä hakemus huolellisesti. Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen tilapaisetluvat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero. Jos tiedossasi on hakemuksen asiointitunnus tai diaarinumero (PIRELY…), lisää myös ne aiheeseen.

Huomaathan, että jos tie täytyy tapahtuman vuoksi sulkea muulta liikenteeltä pidemmäksi kuin 10 minuutiksi, tarvitset erikseen luvan tien sulkemiselle alueellisesta ELY-keskuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan liikenteenohjaussuunnitelma. Liikenteenohjaussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa. Tienpitoviranomaisen pätevyyssuositus suunnittelijan osalta on laaja kokemus edellä mainituista tehtävistä + Tieturva 2 -koulutus tai muu liikenteenohjaukseen ja tiealueeseen kohdistuvaan työhön saatu turvallisuuskoulutus ja tehtävän edellyttämä koulutus.

Tilapäisestä liikennemerkkijärjestelystä ja liikenteenohjaajien käytöstä on erillinen ohje sekä malliratkaisuja ELY-keskuksen verkkosivulla (Tapahtuman liikennejärjestelyt → oikopolut).


Määräaika

Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta (Tapahtuman liikennejärjestelyt). Mittavia tapahtumia järjestettäessä luvan käsittelyyn tulee varata normaalia enemmän aikaa. Puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Palvelun toteuttaa

ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Etelä-Savon ELY-keskus, Satakunnan ELY-keskus, Uudenmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Pohjanmaan ELY-keskus, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Lapin ELY-keskus, Kainuun ELY-keskus, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 26.1.2023