suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Tilapäiset liikennejärjestelyt - tapahtuman järjestäminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen luvan. Poikkeavasta käytöstä aiheutuvia haittoja ja vaaroja pyritään ehkäisemään liikennejärjestelyin ja valitsemalla tapahtuman ajankohta ja paikka tarkoituksenmukaisesti. Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.

Yleisesti maanteillä järjestettäviä tapahtumia ovat urheilukilpailut, kansanjuhlat, festivaalit, paraatit ja näytökset.

Tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen maantieverkolle tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Tapahtuman järjestäjän pitää laatia tilapäisestä liikennemerkkijärjestelystä liikenteenohjaussuunnitelma, joka noudattaa tieliikenteen ohjaamista koskevia säädöksiä. Lisäksi tapahtuman tarvitsemien tilapäisten laitteiden (esim. tapahtuman ohjausmerkit ja yleisöaidat) sijoittamiseen maantien tiealueelle tarvitaan lupa.

Tilapäisen liikennemerkkijärjestelyn yhteydessä voi saada luvan tien lyhytaikaiseen sulkemiseen muulta liikenteeltä (enintään 10 min). Jos tapahtuma vaatii maantien pidempiaikaisen sulkemisen muulta liikenteeltä, on tien sulkemiseen haettava erikseen lupa alueelliselta ELY-keskukselta. Ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Tien sulkemiseen oikeuttava lupapäätös sisältää luvan asettaa tien sulkemisen tarvittavat liikenteenohjauslaitteet. Jos tapahtuma edellyttää myös muita liikennemerkkijärjestelyitä, on niitä varten haettava erikseen tämän ohjeen mukaisesti.

Toimi näin

Käytä asiointiin ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua.

Kirjautuminen palveluun vaatii vahvan tunnistautumisen. Tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin.

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit kirjoittaa vapaamuotoisen hakemuksen, joka sisältää kaikki tarvittavat tiedot tapahtumasta. Toimita vapaamuotoinen hakemus liitteineen sijaintikunnasta riippumatta Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon (PL 297, 33101 Tampere). 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

  • tapahtuman nimi
  • ajankohta
  • tie/kunta
  • arvioitu tapahtuman kävijämäärästä
  • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
  • laskutusosoite
  • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus.

Täytä hakemus huolellisesti. Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennyksesi sähköpostilla osoitteeseen tilapaisetluvat@ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään hakijan nimi, työkohteen kunta ja tienumero. Jos tiedossasi on hakemuksen asiointitunnus tai diaarinumero (PIRELY…), lisää myös ne aiheeseen.

Huomaathan, että jos tie täytyy tapahtuman vuoksi sulkea muulta liikenteeltä pidemmäksi kuin 10 minuutiksi, tarvitset erikseen luvan tien sulkemiselle alueellisesta ELY-keskuksesta.

Kenelle ja millä ehdoin

Lupahakemuksen liitteeksi tarvitaan liikenteenohjaussuunnitelma. Liikenteenohjaussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa. Tienpitoviranomaisen pätevyyssuositus suunnittelijan osalta on laaja kokemus edellä mainituista tehtävistä + Tieturva 2 -koulutus tai muu liikenteenohjaukseen ja tiealueeseen kohdistuvaan työhön saatu turvallisuuskoulutus ja tehtävän edellyttämä koulutus.

Tilapäisestä liikennemerkkijärjestelystä ja liikenteenohjaajien käytöstä on erillinen ohje sekä malliratkaisuja ELY-keskuksen verkkosivulla (Tapahtuman liikennejärjestelyt → oikopolut).

Palvelu on maksullinen.

Lupamaksu määräytyy tapahtuman laajuuden mukaan. Tarkista ajantasaiset hinnat ELY-keskuksen verkkosivuilta (Tapahtuman liikennejärjestelyt). Myös kielteinen päätös on maksullinen.


Määräaika

Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Käsittelyaika

Tarkista keskimääräinen käsittelyaika ELY-keskuksen verkkosivuilta (Tapahtuman liikennejärjestelyt). Mittavia tapahtumia järjestettäessä luvan käsittelyyn tulee varata normaalia enemmän aikaa. Puutteellisesti täytetty hakemus tai puuttuvat liitteet hidastavat hakemuksen käsittelyä.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on lupakohtainen ja se ilmoitetaan lupapäätöksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotEtelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 8.3.2022