suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Tilapäiset liikennejärjestelyt - tapahtuman järjestäminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kaikki maanteillä järjestettävät normaaliliikenteestä poikkeavat tapahtumat vaativat ELY-keskuksen luvan. Poikkeavasta käytöstä aiheutuvia haittoja ja vaaroja pyritään ehkäisemään liikennejärjestelyin ja valitsemalla tapahtuman ajankohta ja paikka tarkoituksenmukaisesti.

Yleisesti maanteillä järjestettäviä tapahtumia ovat urheilukilpailut, kansanjuhlat, festivaalit, paraatit ja näytökset. Ralleja ja muita moottoriajoneuvoilla käytäviä kilpailuja varten tie on aina suljettava. Moottoriliikenneteillä ja moottoriteillä järjestettäviin tapahtumiin lupia myönnetään erittäin harvoin.

Toimi näin

Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttöä, koska se nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.

Vaihtoehtoisesti tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja laita hakemukseen seuraavat tiedot:

  • tapahtuman nimi
  • ajankohta
  • tie/kunta
  • arvioitu tapahtuman kävijämäärästä
  • järjestäjä ja yhteyshenkilön yhteystiedot
  • laskutusosoite
  • hakijan Y-tunnus tai henkilötunnus.

Jos tapahtuma ei edellytä tien sulkemista, lähetä hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen riippumatta tapahtuman sijainnista. Osoite: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla: kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Jos tapahtuma vaatii tien sulkemisen muulta liikenteeltä, lupa on haettava alueelliselta ELY-keskukselta.

Asema- ja rakennuskaavan mukaisen kadun sulkemiseen luvan myöntää kunnan- tai kaupunginhallitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Tietä kuluttavan tapahtuman osalta edellytetään, että tapahtuman järjestäjä laatii sopimuksen suljettavan tieosuuden kuntoonpanosta. Kuntoonpanosopimus laaditaan sellaisen urakoitsijan kanssa, jonka tienpitoviranomainen on tähän nimenomaiseen kuntoonpanotehtävään hyväksynyt.

Tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen maantieverkolle tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Tapahtuman järjestäjän pitää laatia tilapäisestä liikennemerkkijärjestelystä liikenteenohjaussuunnitelma, joka noudattaa tieliikenteen ohjaamista koskevia säädöksiä.

Liikenteenohjaussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa. Tienpitoviranomaisen pätevyyssuositus suunnittelijan osalta on laaja kokemus edellä mainituista tehtävistä + Tieturva 2 -koulutus tai muu liikenteenohjaukseen ja tiealueeseen kohdistuvaan työhön saatu turvallisuuskoulutus ja tehtävän edellyttämä koulutus.

Tilapäisestä liikennemerkkijärjestelystä ja liikenteenohjaajien käytöstä on erillinen ohje sekä malliratkaisuja.

Liikenteenohjaussuunnitelman laatimisesta on erillinen ohjeistus tapahtumiin, joissa tie suljetaan tilapäisesti tapahtuman vuoksi.

Kun tie suljetaan lyhytaikaisesti tapahtuman vuoksi, suositellaan kiertotien tilapäistä viitoittamista vähäliikenteisellä maantieverkolla. Tällöin tapahtuman järjestäjä laatii olosuhteisiin sopivan viitoitussuunnitelman valmiiden malliratkaisujen pohjalta niin, että suunnitelma noudattaa tieliikenteen ohjaamista koskevia säädöksiä. Viitoitussuunnitelman esittämispohjana käytetään tiekarttaa. Tilapäisen kiertotien viitoituksesta on erillinen ohje, jossa on kuvattu myös malliratkaisuja.

Lisäksi tapahtuman tarvitsemien tilapäisten laitteiden (esim. tapahtuman ohjausmerkit ja yleisöaidat) sijoittamiseen maantien tiealueelle tarvitaan lupa. Tilapäisten laitteiden sijoittamisesta on erillinen ohje.

Palvelu on maksullinen.

Sekä myönteinen että kielteinen lupapäätös on maksullinen. Maksut määrätään vuosittain valtioneuvoston asetuksella.


Määräaika

Hakemus on tehtävä hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

Käsittelyaika

Mittavia tapahtumia järjestettäessä luvan käsittelyyn pitäisi varata puoli vuotta aikaa. Käsittelyn yhteydessä sovitaan myös tapahtuman opastamisesta.

Voimassaoloaika

Voimassaoloaika on lupakohtainen, pääsääntöisesti tapahtuman järjestelyjen ajaksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2017

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotEtelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 24.3.2021