suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ulvilan kaupunki

Tietosuoja ja tietosuojavastaava

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ulvila
  • Julkinen palvelu

EU:n yleinen tietosuoja-asetusta (GDPR) alettiin soveltaa 25.5.2018. Henkilötietojen käsittelyä ohjaavat EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen ohella kansallinen tietosuojalaki. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä ja tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn. Tavoitteena on yhdenmukaistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvä sääntely EU:n sisällä sekä sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja, tiedon elinkaaren hallinta, tietosuojan osoitusvelvollisuus viranomaisella, rekisteröidyn oikeudet (mm. tarkastus- ja korjaamisoikeus) ja tietoturvaloukkausten (henkilötietojen lainvastainen) käsittelyn ilmoitusvelvollisuus kansalliselle valvontaviranomaiselle ja rekisteröidyille.

Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan kaikkia henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä, kuten niiden keräämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä ja tuhoamista.

Sinulla on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mihin tarkoitukseen rekisterinpitäjä käyttää tai säännönmukaisesti luovuttaa tietojasi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava jo tietoja kerätessään tiedonsaantioikeutesi ja niiden toteuttamistapa. Sinulla on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietosi. Tarvittaessa voit vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Jos pyydettyjä tietoja ei anneta tai vaadittuja korjauksia ei tehdä, voit antaa asian tietosuojavaltuutetun tutkittavaksi.

Tietojen luovutuksen kieltäminen

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Tee ilmoitus kiellosta kyseiselle rekisterinpitäjälle.

Tietosuojavastaava seuraa henkilötietojen käsittelyä ja auttaa tietosuojasäännösten noudattamisessa.

Tietosuojavastaava

•seuraa tietosuojasääntöjen noudattamista koko organisaatiossa ja tuo esiin havaitsemiaan puutteita

•antaa tietoja ja neuvoja tietosuojasääntöjen mukaisista velvollisuuksista johdolle ja henkilötietoja käsitteleville työntekijöille

•antaa pyydettäessä neuvoja tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisestä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta

•on rekisteröityjen yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

•on tietosuojavaltuutetun toimiston yhteyshenkilö ja tekee yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa.

Asianosaisella on myös julkisuuslain (621/1999) mukainen asianosaisen tiedonsaantioikeus.

Toimi näin

Tiedot kerätään eri rekistereihin tietojen käyttötarkoitusten mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojailmoitukset, jotka löytyvät kaupungin verkkosivuilta. Tietosuojasilmoituksissa kerrotaan, kuka on rekisterinpitäjä ja kuka on rekisterin yhteyshenkilö. Tietosuojailmoitus sisältää lisäksi rekisteritietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tarpeellista tietoa.

Tietosuojavastaavaan voi olla yhteydessä kaikkeen tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Rekisteröity asiakas voi tehdä kirjallisesti rekisteritietojen tarkastuspyynnön, oikaisuvaatimuksen tai poistamisvaatimuksen toimittamalla kaupungin nettisivuilta löytyvät lomakkeet tai vapaamuotoisen hakemuksen tietosuojavastaavalle. Henkilöllisyys on todistettava tietoja luovuttaessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Käsittelyaika

Pyyntöön vastataan 2 viikon sisällä, laajempiin 1 kk aikana pyynnön kirjaamisesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaUlvilan kaupunki
Palvelusta vastaaUlvilan kaupunki
Alue Ulvila
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ulvilan kaupunki
Päivitetty: 5.3.2020