suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kansallisarkisto

Tietopyyntöpalvelu

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit pyytää tietoa Kansallisarkistossa säilytettävistä asiakirjoista tai niissä olevista tiedoista. Saat vastauksena yleensä kopion asiakirjasta. Kysytyimpiä kohteita ovat esim. armeijapalveluksesta laaditut kantakortit sekä luettelot ja arvioinnit vainajan omaisuudesta eli perukirjat. Voit tilata myös erilaisia asiakirjojen perusteella laadittuja todistuksia sekä sukuselvityksiä, jos tarvitset ni ...

Toimi näin

Tee tietopyyntö Astia-verkkopalvelussa. Tarvittaessa voit tehdä tietopyynnön myös sähköpostitse, kirjeitse, puhelimitse tai paikan päällä Kansallisarkiston toimipaikoissa. Voit kysyä neuvoa tietopyyntöjen tekemiseen Kansallisarkiston kirjaamosta (kirjaamo@kansallisarkisto.fi tai puh. 029 533 7000).

Kenelle ja millä ehdoin

Jos tietopyynnön kohteena oleva asiakirja sisältää lainsäädännön perusteella salassa pidettävää tai muutoin käyttörajoitettua tietoa, tulee sinun ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja antaa sitoumus, ettet käytä tietoja kenenkään toisen vahingoksi tai halventamiseksi.

Kun yksityiseen käyttötarkoitukseen tekemässäsi tietopyynnössä on hyvät lähtötiedot (ns. tavanomainen tietopyyntö), käsitellään tilaus kuukauden kuluessa sen saapumisesta. Erityisiä toimenpiteitä vaativa tietopyyntö puolestaan käsitellään kahden kuukauden kuluessa.

Jos teet tietopyynnön asiassa, joka koskee luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön etua, oikeutta tai velvollisuutta, on toimitusaika tavallisesti kaksi viikkoa (ns. tavanomainen tietopyyntö); erityisiä toimia vaativa tietopyynnön toimitusaika on kuukausi. Todistusten ja sukuselvitysten toimitusaika on noin 3 viikkoa.

Palvelun toteuttaa

Kansallisarkisto

Palvelusta vastaa

Kansallisarkisto
Tekstistä vastaa: Kansallisarkisto
Päivitetty: 6.9.2023