suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Tietopyyntö

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Tällä tietopyyntölomakkeella voit tehdä julkisuuslain mukaisen tietopalvelupyynnön KEHA-keskukselle, ELY-keskuksille tai TE-toimistoille ja pyytää haluamaasi tietoa ja/tai asiakirjaa.

Toimi näin

  1. Käytä sähköistä lomaketta tietopyynnön tekemiseen.
  2. Yksilöi tietopyyntösi niin, että siitä käy mahdollisimman hyvin ilmi, mitä asiakirjaa, tai tietoa se koskee. Kerro esimerkiksi asian aihe, miltä ajanjaksolta haluat tietoa, mistä alueelta haluat tietoa sekä asian diaarinumero, jos sinulla se on. Jos tietopyyntösi koskee julkista asia-kirjaa tai tietoa, pyyntöä ei tarvitse perustella. Julkisten henkilötietojen luovuttamiseen sovelletaan kuitenkin tietosuojalainsäädännön säännöksiä.
  3. Vastaamme tieto- ja asiakirjapyyntöösi mahdollisimman nopeasti.

Jos kyse on julkisesta asiakirjasta, pyrimme vastaamaan viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia, tai jos asian käsittely ja ratkaisu vaatii erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tietopyyntö ratkaistaan ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Jokaisella on oikeus saada julkisia tietoja KEHA-keskuksen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen asiakirjoista ja rekistereistä.

Pyytämäsi asiakirja tai tieto saattaa olla lakiin perustuvien salassapitosäännösten takia koko-naan tai osin salassa pidettävä. Jos kieltäydymme antamasta pyytämääsi asiakirjaa tai tietoa, ilmoitamme sinulle kieltäytymisen syyn. Saat halutessasi kieltäytymisestä valituskelpoisen päätöksen, josta voit valittaa hallinto-oikeuteen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

KEHA-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

ELY-keskus, TE-toimisto

Palvelusta vastaa

KEHA-keskus
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 10.5.2022