suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Tietopyynnöt

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Tee tietopyyntö viranomaisen asiakirjasta tai tarkistus henkilörekisterin tiedoista niihin laadituilla lomakkeilla.

Pyynnön voit tehdä myös vapaamuotoisesti mutta huomio lomakkeessa olevat asiat, jotta tiedot voidaan luovuttaa asianmukaisesti.

Tietosuojavastaavalta voit kysyä neuvoja ja ohjeita tietopyynnöistä sekä tietosuojasta.

Toimi näin

  • Täytä lomakkeessa olevat tiedot huolellisesti ja allekirjoita se.
  • Tietopyyntö-lomake lähetetään Rovaniemen kaupungin kirjaamoon tai lomakkeen voi toimittaa palvelupiste Osviittaan.
  • Tarvittaessa voidaan ottaa sinuun yhteyttä lisätietojen saamiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Ihmisen perusoikeus on saada tieto henkilötietojen käsittelystä.

Jokaisen oikeus on saada tieto itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ( 621/1999, 9-12§)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, 20 §)

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 11.6.2020