suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Tietoa varhaiskasvatuksen palveluseteliyrittäjille

 • Lupa tai muu velvoite
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottajan tulee aina tehdä kirjallinen ilmoitus toimintansa

 • aloittamisesta
 • olennaisesta muuttamisesta
 • vastuuhenkilön vaihtumisesta
 • lopettamisesta.

Palvelujen tuottajan tulee tehdä ilmoitus sen kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalle viranomaiselle, jonka alueella se aikoo toimia. Ilmoitus annetaan erillisellä lomakkeella hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista, muuttamista tai lopettamista. Jos etukäteen ilmoittaminen ei jostakin syystä onnistu, ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai lopettamisen jälkeen.

Kunta toimittaa ilmoituksen omine lausuntoineen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto joko hyväksyy tai hylkää ilmoituksen. Jos ilmoitus hyväksytään, palvelujen tuottajalla on lupa alkaa toimia siinä antamiensa tietojen mukaisesti.

Jos aluehallintoviraston hyväksymä ilmoitus koskee toiminnan aloittamista, aluehallintovirasto myös lisää palvelujen tuottajan yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Yksityinen yrittäjä voi järjestää varhaiskasvatusta kunnan asiakkaalle myöntämällä palvelusetelillä.

Palvelusetelipäiväkodeissa varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ja Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen tulee vastata vähintään sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta edellytetään. Rovaniemen kaupunki valvoo yksityistä varhaiskasvatusta.

Palveluntuottaja vastaa muun muassa seuraavista asioista:

 • Varhaiskasvatuksen laadun valvonta
 • Toimitilojen turvallisuusmääräykset
 • Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen
 • Asiakirjojen käsittelyyn liittyvien säädösten noudattaminen
 • Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten ja määrän varmistaminen
 • Henkilöstön ajantasaiset rikosrekisteritiedot
 • Asiakkaan palvelusopimuksen toimittaminen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen
 • Ajantasaiset palveluntuottajan internet-sivut, joissa on yhteystiedot ja tarjottavien palveluiden hintatiedot
 • Asiallisesta, luotettavasta ja hyvän tavan mukaisesta markkinoinnista huolehtiminen.

Omavalvontasuunnitelma

 • Omavalvontasuunnitelmasta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Omavalvonta on osa laadunhallintaa. Se on julkinen asiakirja, joka tulee olla asiakkaiden nähtävillä. Omavalvontasuunnitelman sisältö määritellään Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjassa.

Toimi näin

Toiminnan aloittaminen:

Kun olet aloittamassa toimintaasi, ole yhteydessä sen kunnan viranomaiseen, jonka alueella alat toimia. Voit kysyä ohjeita ja neuvoja kunnan lisäksi aluehallintovirastolta.

Ilmoita kuntaan toiminnan aloittamisesta Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella. Liitä ilmoitukseen tarvittavat selvitykset ja asiakirjat. Toimita ilmoitus liitteineen kunnan kirjaamoon hyvissä ajoin ennen toiminnan suunniteltua aloittamista.

Kun kunta on saanut ilmoituksesi, viranomainen tekee tiloissasi tarkastuskäynnin. Sen jälkeen se käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen postitse.

Toiminnan muuttaminen:

Jos toimintaasi tulee muutoksia, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Vastuuhenkilön vaihtuminen:

Jos toiminnan vastuuhenkilö vaihtuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus varhaiskasvatuspalvelujen vastuuhenkilön vaihtumisesta tai muutoksesta -lomakkeella mahdollisimman pian. Liitä ilmoitukseen tarvittavat asiakirjat ja toimita se liitteineen kunnan kirjaamoon.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja antaa lausuntonsa asiasta. Viranomainen toimittaa sekä lausuntonsa että ilmoituksesi liitteineen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksullisen rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Toiminnan lopettaminen:

Jos toimintasi loppuu, ilmoita siitä kuntaan Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lopettamisesta -lomakkeella.

Kunnan viranomainen käsittelee ilmoituksesi ja lähettää sen aluehallintovirastolle rekisteröintiä varten. Saat aluehallintovirastolta maksuttoman rekisteröintipäätöksen sähköpostitse.

Tutustu tarkasti Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjaan. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja määrittelee edellytykset palvelutuottajaksi. Apua saat myös varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta.

Tee hakemus palvelusetelipalvelujen tuottajaksi. Täytä erillinen hakemus jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä. Palauta hakemus lomakkeessa mainittuun osoitteeseen. Rovaniemen kaupungin sivistyslautakunta päättää palvelusetelituottajaksi hyväksymisestä.

Palvelusetelituottajaksi hyväksymisen jälkeen ennen toiminnan aloittamista täytä Aluehallintoviraston lomake "Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisesta tai muuttamisesta". Palauta lomake liitteineen Rovaniemen kaupungin varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikölle lausuntoa varten.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisen varhaiskasvatuksen aloittaminen ja toiminnan muutosten hyväksyminen edellyttää sitä, että toiminta täyttää varhaiskasvatuslaissa säädetyt ehdot.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Tarkat ehdot ja kriteerit palveluseteliyrittäjänä toimimiselle löytyvät Rovaniemen kaupungin Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjasta.

Palvelu on maksullinen.

Aluehallintoviraston antama rekisteröintipäätös on yleensä maksullinen. Se on maksullinen myös silloin, jos ilmoitusta ei hyväksytä. Maksun suuruus määräytyy voimassa olevan asetuksen mukaan.

Toiminnan lopettamisesta tehty rekisteröintipäätös on kuitenkin maksuton.


Määräaika

Ilmoitus yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen tuottamisesta tai muutoksesta on tehtävä hyvissä ajoin. Jos se ei ole mahdollista, ilmoitus on annettava mahdollisimman pian toiminnan aloittamisen, muuttamisen tai lopettamisen jälkeen.

Voimassaoloaika

Rekisteröintipäätös on voimassa toistaiseksi. Aluehallintovirasto voi kuitenkin poistaa palvelujen tuottajan yksityisten palvelujen antajien rekisteristä, jos toiminta ei enää täytä varhaiskasvatuslain ehtoja.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 18.3.2021