suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Teurastamon ja pienteurastamon hyväksyminen

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Teurastamon hyväksyminen

Elintarvikelainsäädäntö edellyttää eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien elintarvikehuoneistojen eli laitosten hyväksymistä. Teurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä niiden yhteydessä olevat liha-alan laitokset hyväksyy Ruokavirasto. Laitosten on haettava elintarvikelain mukaista hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai ennen toiminnan olennaista muuttamista. Laitoksen toimintaa ei saa aloittaa eikä toimintaa olennaisesti muuttaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Ruokavirasto hyväksyy teurastamot, pienteurastamot ja riistan käsittelylaitokset sekä näiden yhteydessä olevat liha-alan laitokset.

Toimi näin

Uuden laitoksen hyväksyminen

Hyväksymishakemus

Teurastamon, riistan käsittelylaitoksen ja niiden yhteydessä olevien laitosten hyväksymistä haetaan kirjallisesti Ruokavirastolta. Hyväksymishakemuksen sisällöstä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa elintarvikevalvonnasta (VNa 420/2011).

Hakemuksen tulee sisältää:

1.elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot

2.toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus

3.laitoksen nimi ja käyntiosoite

4.harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus

5.selvitys mahdollisesta tilojen käytön erityisjärjestelyistä elintarvikehygienian varmistamiseksi

6.selvitys ilmanvaihdosta, vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ja sivutuotteiden käsittelystä

7.kuvaus tuotanto-, varasto-, siivous ja kuljetustilojen sekä henkilöstön sosiaalitilojen pintamateriaaleista

8.toiminnan arvioitu aloittamisajankohta

Hakemukseen on liitettävä:

1.laitoksen asema-, pohja- ja LVI-piirustukset, joista ilmenee laitoksen tuotantotilat, tilojen käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Laitoksen pohjapiirros on toimitettava kahtena kappaleena ja siitä on käytävä ilmi:

1.raaka-aineiden, valmistusaineiden ja valmiiden elintarvikkeiden, pakkaustarvikkeiden, sivutuotteiden ja jätteiden kuljetusreitit

2.henkilökunnan kulkureitit

3.vesipisteiden sekä pesu- ja desinfioimispaikkojen ja lattiakaivojen sijoittelu

4.jäähdytettyjen tilojen lämpötilat

2.tieto rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän pääpiirustuksen mukaisesta tilan käyttötarkoituksesta ja mahdollisesti vireillä olevista luvista

3.omavalvontasuunnitelma

Lisäksi hakemukseen tulee liittää Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009 (lopetusasetus) artiklan 6 mukainen toimintaohjeisto eläinten lopetuksesta ja siihen liittyvistä toimista. Lopetusasetuksen vaatimukset eivät koske riistan käsittelylaitoksia.

Lisätietoa

•Toimintaohjeisto eläinten lopetuksessa ja teurastuksessa

Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Ruokaviraston lomaketta.

hakemuspohja (word)

Allekirjoitettu hyväksymishakemus toimitetaan Ruokaviraston lihantarkastusyksikköön osoitteella:

Ruokavirasto / lihantarkastusyksikkö

PL 200

00027 RUOKAVIRASTO

tai sähköisesti Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)ruokavirasto.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Hyväksymistarkastus ja -päätös

Ruokaviraston on tehtävä laitokseen hyväksymistarkastuskäynti ennen kuin se voi hyväksyä laitoksen. Hyväksymistarkastus voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun laitos on jättänyt hyväksymishakemuksen, hakemus liitteineen on käsitelty Ruokavirastossa ja laitos on lähes valmis aloittamaan toiminnan. Myös omavalvontasuunnitelma tulee olla toimitettuna Ruokavirastoon kokonaisuudessaan ennen hyväksymistarkastusta, jotta omavalvontasuunnitelman sisältöä ja kattavuutta voidaan arvioida laitoksen hyväksymisen yhteydessä.

Kun kirjallinen materiaali on tarkastettu ja lopullinen hyväksymistarkastus on suoritettu, arvioidaan Ruokavirastossa kokonaisuutta ja ratkaistaan täyttääkö laitoksen rakenteet ja toiminta kokonaisuutena asetetut vaatimukset. Laitoksen hyväksymisestä kirjoitetaan hyväksymispäätös. Laitoksen toiminta voidaan aloittaa vasta kun se on saanut myönteisen hyväksymispäätöksen. Ruokavirasto antaa laitokselle hyväksymisen yhteydessä hyväksymisnumeron (laitosnumero).

Kaikista päätöksistä peritään maksu valvontaviranomaisen esittämän maksutaksan mukaan (maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista 1146/2018).

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuokavirasto
Palvelusta vastaaRuokavirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 5.11.2021