suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säkylän kunta

Terveysvalvonta, tupakka- ja nikotiinivalmisteet

  • Lupa tai muu velvoite
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

TUPAKAN MYYNTI JA TUPAKKALAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA

Terveystarkastajat valvovat tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, tupakointikieltojen ja tupakkalainsäädännön noudattamista. Tarkastukset tehdään yleensä terveydensuojelulain tai elintarvikelain mukaisten tarkastusten yhteydessä.

Terveysvalvonnan yhteystiedot löytyvät Säkylän kunnan kotisivuilta osoitteesta www.sakyla.fi/ymparisto/terveysvalv ...

Toimi näin

Tupakkatuotteiden myynti on luvanvaraista ja tupakan vähittäismyyntilupaa haetaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy Valviran sivuilta. Hakijalla tulee olla laadittuna tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma, joka laitetaan hakemuksen liitteeksi. Lupahakemuksen sivulta löytyy ohjeet hakumenettelystä ja liitteistä sekä omavalvontasuunnitelman laatimisesta.

Myyntiluvasta peritään ympäristölautakunnan vahvistaman taksan mukainen maksu. Myyntiluvan saaneen on ilmoitettava tietojen muutoksista tai myynnin lopettamisesta luvan myöntäneelle viranomaiselle.

Lisätietoa Valviran Tupakka-sivuilta.

NIKOTIINIVALMISTEET

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitettuja nikotiinikorvausvalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakka myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa.

Nikotiinivalmisteiden myynti on luvanvaraista ja vähittäismyyntilupahakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot

1. hakijan nimi tai yhteisön toiminimi ja yhteystiedot, yritys ja yhteisötunnus sekä nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet

2. selvitys tuotteiden säilytyksestä ja siitä, miten myynnin valvonnasta huolehditaan

3. myynnistä vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot

4. nikotiinivalmisteiden myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista

Myyntiluvan saaneen on ilmoitettava tietojen muutoksista tai myynnin lopettamisesta luvan myöntäneelle viranomaiselle, joka ilmoittaa muutoksista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle Fimealle.

Palvelun toteuttaa

Säkylän kunta

Palvelusta vastaa

Säkylän kunta
Tekstistä vastaa: Säkylän kunta
Päivitetty: 14.10.2020