suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Terveysväitehakemus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Elintarvikealan toimijan, joka haluaa käyttää elintarvikkeen pakkauksessa, esillepanossa tai markkinoinnissa Euroopan komission terveysväiteluetteloon kuulumatonta terveysväitettä, tulee tehdä terveysväitteestä väiteasetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukainen hakemus ennen terveysväitteen käyttöä.

Toimi näin

Hakemus tulee tehdä komission asetuksen (EY) N:o 353/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissääntöjen mukaisesti. Terveysväitehakemuslomake ja hakemusta koskevat ohjeet ovat ladattavissa Word-muodossa EFSA:n verkkosivuilta. Tarkempia ohjeita Ruokavirasto.fi -sivustolta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakemus liitteineen jätetään Ruokavirastolle. Ruokavirasto arvioi hakemuksen riittävyyden ja pyytää toimijaa tarvittaessa täydentämään hakemusta. Kun hakemus katsotaan riittäväksi, Ruokavirasto toimittaa hakemuksen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle (EFSA) väitteen tieteellistä arviointia varten. EFSA:n tieteellisen arvion perusteella Euroopan komissio asetuksellaan joko hyväksyy tai hylkää väitteen.


Määräaika

Vain hyväksyttyjä terveysväitteitä voi käyttää. Lupa on haettava ennen kuin väitettä käytetään elintarvikkeen pakkauksessa, markkinoinnissa tai esillepanossa.

Käsittelyaika

Ruokavirasto ilmoittaa hakemuksen vastaanottamisesta 14 vrk kuluessa. Ruokavirasto tarkastaa hakemuksen riittävyyden ja lähettää sen EFSA:lle tieteellistä arviointia varten. EFSA antaa lausuntonsa viiden kk:n kuluessa. Määräaikaa voidaan pidentää yhdellä kk:lla, mikäli EFSA pyytää hakijalta lisätietoja. EFSA toimittaa lausuntonsa komissiolle. Hakija voi esittää lausunnosta kannanottoja komissiolle 30 vrk:n kuluessa. Kahden kk:n kuluessa EFSA:n puoltavasta lausunnosta komissio antaa päätöksen.

Voimassaoloaika

Toistaiseksi voimassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä

Komission asetus (EY) N:o 353/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 15 artiklassa säädettyjen terveysväitteiden hyväksyntää koskevien hakemusten soveltamissääntöjen mukaisesti.

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 29.11.2022