suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Terveydenhoidollinen päihdetestaus

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Terveydenhoidollista päihdetestausta tehdään potilaan taudinmäärityksen, hoidon seurannan tai esimerkiksi yliannostapausten yhteydessä.

Sosiaalihuollossa päihdetestausta tehdään esimerkiksi lastensuojelutapauksissa. Mikäli testaukseen voi liittyä sosiaalisia, taloudellisia tai oikeudellisia seuraamuksia potilaalle, testaus toteutetaan siten, että kaikki positiiviset tulokset varmistetaan toisella riippumattomalla määrityksellä.

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon huume- ja lääkeainemäärityksiä tehdään veri- ja virtsanäytteistä sekä tarvittaessa muista näytelaaduista, kuten mekoniumista, syljestä ja hiuksista kromatografis-massaspektrometrisillä menetelmillä. Suurin osa palvelussa käytetyistä määritysmenetelmistä on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoimia standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaisesti (testauslaboratorio T077).

Toimi näin

THL.n oikeustoksikologiayksikkö toimittaa pyynnöstä näytteenottovälineet ja näytteiden lähetyspakkaukset.

Tutkimus suositellaan pyydettäväksi laajana huume- ja lääkeaineseulontapakettina, mikäli ei tiedetä varmasti minkä yhdisteen/yhdisteiden käytöstä on kysymys, tai mikäli epäillään useiden yhdisteiden samanaikaista käyttöä, tai uusien huumeiden ja muuntohuumeiden käyttöä.

Tutkimuksen voi pyytää myös yksittäisen aineen tai aineryhmän varmistuksena, mikäli tutkimuksen pyytäjä on esimerkiksi pikatestillä saanut jostakin tietystä aineryhmästä alustavasti positiivisen testituloksen, eikä muiden huumeiden tai lääkeaineiden käyttöä epäillä.

Lisätietoja terveydenhoidollisesta päihdetestauksesta saa verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä suoraan THL:n oikeustoksikologiayksikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Terveyden- ja sosiaalihuollon alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainemäärityksiä tehdään terveyden- tai sosiaalihuollon toimintayksiköiden pyynnöstä.

Määrityksiä ei tehdä yksityishenkilöille.

Palvelu on maksullinen.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Palvelusta vastaaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Päivitetty: 29.1.2020