suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Täydentävä tai ehkäisevä toimeentulotuki

  • Palvelu
  • 11 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Täydentävä toimeentulotuki

Voimme myöntää täydentävää toimeentulotukea menoihin, jotka aiheutuvat sinun tai perheesi erityisistä tarpeista tai olosuhteista tai jotka katsotaan tarpeellisiksi toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Sosiaalihuollon harkinnan mukaan sinulle voidaan myöntää myös ehkäisevää toimeentuloa. E ...

Toimi näin

Hae aina ensin perustoimeentulotukea Kelasta. Tarvitset päätöksen perustoimeentulotuesta, vaikka hakisit vain täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea sekä myönteisen että kielteisen Kela-päätöksen perusteella.

Voit merkitä Kelan perustoimeentulotuen hakemukseen, että haluat hakemuksesi siirrettävän hyvinvointialueelle täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyyn. Tällöin Kela siirtää hakemuksesi hyvinvointialueelle sähköisesti.

Mikäli sinulla on jo Kelan antama päätös perustoimeentulotuesta, hae täydentävää ja ehkäisevää tukea suoraan hyvinvointialueelta. Huolehdithan, että toimitat hakemuksen lisäksi tarvittavat liitteet.

Asuinalueestasi riippuen voit

  • jättää sähköisen tukihakemuksen
  • tulostaa ja täydentää tulostettavan hakulomakkeen ja toimittaa sen taloudellisen tuen yksikköön
  • käydä alueesi sosiaalihuollon toimipisteessä ja täyttää paperisen lomakkeen siellä

Taloudellisen tuen yksikön sosiaaliviranomainen tekee päätöksen täydentävästä tai ehkäisevästä toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakeaksesi täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea, sinulla on oltava Kelan perustoimeentulotuesta voimassa oleva päätös.

Tausta ja lainsäädäntö

Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea alueen sosiaalihuollosta sen jälkeen, kun hän on ensin saanut Kelasta päätöksen perustoimeentulotuesta. Hakemuksen voi jättää Kelaan samalla, kun hakee perustoimeentulotukea. Toimeentulotuesta saa päätöksen viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa. Jos tilanne on kiireellinen, päätöksen voi saada jo hakemuksen jättämistä seuraavana arkipäivänä.

Tuen tarkoituksena on turvata henkilön toimeentulo ja edistää tämän itsenäistä suoriutumista. Tukea voi saada myös erityisiin tai poikkeuksellisiin tilanteisiin, kuten esimerkiksi lapsen syntymästä tai läheisen hautaamisesta koituviin kuluihin.

Ehkäisevää tukea voi saada elämäntilanteen kohentamiseen välttämättömiksi katsottavista syistä. Tukea voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi.

Palvelun toteuttaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Päivitetty: 29.5.2023