suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: ELY-keskus

TäsmäKoulutus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu
Alue: valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet: suomi, ruotsi, englanti

TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta, joka soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessäsi tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. TäsmäKoulutuksella pyritään myös estämään lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutus on yrityksesi ja sen henkilöstön tarpeisiin muokattua ammatillista koulutusta, joka tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten. Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat jatkavat nykyisen työnantajansa palveluksessa.


Toimi näin

1. Ota yhteyttä paikalliseen ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.

2. Täytä lomake ”Työnantajan esitys yhteishankintakoulutuksesta (TEM607)”.

3. Jos sinulla on ongelmia lomakkeen täyttämisessä, soita Yritys-Suomi-puhelinpalveluun.

4. Lähetä lomake ELY-keskukseen tai TE-toimistoon.

5. Työ- ja elinkeinohallinnon edustaja arvioi kanssasi henkilöstön koulutustarpeet ja tekee alustavan koulutussuunnitelman.


Kenelle ja millä ehdoin

TäsmäKoulutus soveltuu etenkin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori - valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat - voi käyttää TäsmäKoulutusta.

TäsmäKoulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden.

Palvelu on harkinnanvarainen. TäsmäKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka kuuluvat työnantajan kustannettaviksi tai koulutusta, jota työnantajat järjestävät noudattaakseen kansallisia koulutusnormeja.

Palvelu on maksullinen.

TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.


Palvelun toteuttaa: 
ELY-keskus
TE-toimisto (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)