suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kalajoen kaupunki

Talousveden valvonta

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Verkostovesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo vesilaitosten toimittaman talousveden laatua. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) laatuvaatimukset ja -suositukset. Tämän toteutumisen varmistamiseksi eri puolilta verkostoa otetaan säännöllisesti näytteitä valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai vastaavissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen suorittamalla ns. osaamistesti.

Kohteiden, joiden vettä käytetään enintään 10 m3 päivässä tai joissa on alle 50 käyttäjää sekä haja-asutusalueiden elintarvikkeita valmistavien tai käsittelevien paikkojen (esim. kaupat, pienet leipomot, koulut ja päiväkodit), vesi tutkitaan sen sijaan STM:n asetuksen "Pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (401/2001)" mukaisesti . Jokaiselle kohteelle laaditaan oma valvontatutkimusohjelma tai näytteenottosuunnitelma.

Mikäli verkostoveden laadussa on ongelmia, kannattaa olla yhteydessä ympäristöterveystarkastajaan, joka selvittää asiaa ja ottaa tarvittaessa verkostovesinäytteen. Näyte on pääsääntöisesti maksuton.

Kaivovesi

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua ja muutaman vuoden välein tämän jälkeen veden laadun varmistamiseksi. Ympäristöterveystarkastajaan kannattaa olla yhteydessä, jos epäilet kaivoveden voivan aiheuttaa terveyshaittaa.

Rengaskaivon sisä- ja ulkopuoliset rakenteet kannattaa tarkistaa ajoittain. Kaivon puhdistus ja huolto voi tulla ajankohtaiseksi esim. havaittujen veden laadun muutosten vuoksi.

Rengaskaivojen yleisimpiä ongelmia ovat liiallinen rauta- ja mangaanipitoisuus, veden happamuus sekä pintavesivalumista johtuvat mikrobiologiset riskit. Porakaivoveden osalta kannattaa huomioida arseeni ja radon.

Kaivoveden laadun tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset.

Lähdevesi

Lähteet rinnastetaan yksityisiin kaivoihin. Niihin sovelletaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (401/2001) laatuvaatimuksia ja -suosituksia. Runsaassa käytössä olevien lähteiden veden laatua tutkitaan säännöllisesti. Säännöllinenkään valvonta ei takaa lähdeveden pysyvää kemiallista tai mikrobiologista turvallisuutta. Käyttäjän oma vastuu korostuu lähdevesiä juomavedeksi käytettäessä.

Toimi näin

Kysy neuvoja ja ohjeita alueesi vettä toimittavalta laitokselta tai ympäristöterveydenhuollosta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKalajoen kaupunki
Palvelusta vastaaKalajoen kaupunki
Alue Kalajoki, Merijärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Kalajoen kaupunki
Päivitetty: 5.3.2020