suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimuksista poikkeamiseksi voi pohjavesi- tai ranta-alueella sijaitseva kiinteistö hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta lupaa poiketa vaatimuksista, jos jätevesijärjestelmä aiheuttaa ympäristöön huomattavan vähäistä kuormitusta tai jos jätevesijärjestelmän uusimiseksi edellytetyt toimet ovat kokonaisuutena arvioiden kohtuuttomat kiinteistön haltijalle.

T ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Palvelun toteuttaa

Vantaan kaupunki

Palvelusta vastaa

Vantaan kaupunki
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 1.4.2024