suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Tampere
  • Julkinen palvelu

Jäteveden käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jotka eivät ole liittyneet yleiseen jätevesiviemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää poikkeamisluvan käsittelyvaatimuksista. Tampereen kaupungilla asian ratkaisee ympäristönsuojelupäällikkö.

Toimi näin

Tee poikkeuslupahakemus sähköisellä lomakkeella tai erillistä lomakepohjaa käyttäen ja toimita ympäristönsuojeluyksikköön.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021