suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • 6 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Pohjavesialueilla ja alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä sijaitsevien, ennen 1.1.2004 rakennettujen kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä valtioneuvoston talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla antaman asetuksen mukaiset puhdistusvaatimukset.

Kiinteistön omistajana tai haltijana voit hakea poikkeusta puhdistusvaatimuksista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Poikkeusta voit hakea enintään viiden (5) vuoden määräajaksi kerrallaan. Tee hakemus kirjallisesti.

Poikkeusta ei tarvitse hakea, jos vakituinen asukas tai kiinteistön haltija on täyttänyt 68 vuotta ennen 9.3.2011 ja jos kiinteistön jätevesien käsittelystä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Toimi näin

Jos haluat selvittää omistuksessasi tai hallinnassasi olevan kiinteistön mahdollisuudet talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen, ota yhteyttä kuntasi ympäristönsuojeluviranomaiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maksu on määrätty ympäristölautakunnan vahvistamassa taksassa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistölle, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voidaan hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä, kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Kolari, Pello, Ranua, Rovaniemi, Tervola, Ylitornio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 9.6.2020