suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Talousjätevesien käsittelyyn vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella on oma asetus, jonka tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista. Samalla se ottaa huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet.

Toimi näin

Jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen haetaan lupa

Jätevesijärjestelmän uusimista koskevan luvan myöntää rakennusvalvontaviranomainen. Jätevesijärjestelmää koskeva jätevesisuunnitelma voidaan hyväksyä rakennusluvassa tai erillisessä jätevesijärjestelmää koskevassa toimenpide-ilmoitusluvassa.

Suunnitelma tulee teettää alan asiantuntijalla ja siinä on oltava yksityiskohtaiset tiedot muun muassa sijoituspaikasta, sijoituspaikan olosuhteista ja käytettävästä tekniikasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Paimiossa noudatetaan haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaista vähimmäispuhdistustasoa kaikkialla muualla paitsi erityisen herkillä ja taajaan rakennetuilla alueilla. Vähimmäispuhdistusvaatimukset ovat orgaanisen aineen osalta 80 %, kokonaisfosforin osalta 70 % ja kokonaistypen osalta 30 %. Luokitelluilla pohjavesialueilla, taajaan rakennetuilla alueilla ja ranta-alueilla noudatetaan korotettua puhdistustasoa, jolloin puhdistusvaatimus on orgaanisen aineen osalta 90 %, kokonaisfosforin osalta 85 % ja kokonaistypen osalta 40 %.

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä vaatimukset tulee täyttää 15.3.2018 mennessä. Uudisrakentamisessa vaatimukset ovat voimassa heti. Puhdistusvaatimusten toteuttaminen ja tarvittavat toimenpiteet arvioidaan kiinteistökohtaisesti. Erityistapauksissa siirtymäaikaa on mahdollista pidentää erillisellä päätöksellä. Jos kiinteistön haltija tai haltijat olivat lain voimaan tullessa (9.3.2011) täyttäneet 68 vuotta, he vapautuvat automaattisesti vaatimusten noudattamisesta.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistölle, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voidaan hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista voidaan myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä, kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 30.1.2019