suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • 7 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kiinteistön omistajana tai haltijana voit hakea poikkeusta jätevesien puhdistusvaatimuksista Oulun seudun ympäristötoimelta.

Jos kiinteistösi jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee pohjavesialueella, on talousjätevesien käsittelyjärjestelmän täytettävä perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus.

Sinun ei tarvitse hakea poi ...

Toimi näin

Tee poikkeamishakemus ensisijaisesti ympäristönsuojelun sähköisessä asiointipalvelussa. Voit myös lähettää lomakkeen liitteineen Oulun seudun ympäristötoimelle sähköpostitse tai postitse.

Kysy lisätietoja ympäristönsuojelun palvelevasta puhelimesta tai sähköpostilla. Ympäristönsuojelun verkkosivuilta löydät ympäristötarkastajien yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea poikkeusta perustason puhdistusvaatimuksista, mikäli jätevesistä aiheutuva ympäristökuormitus on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia. Kohtuuttomuutta arvioidessa otetaan huomioon mm. kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai sosiaaliset esteet, kuten pitkäaikainen työttömyys tai sairaus.


Voimassaoloaika

Poikkeaminen myönnetään enintään viideksi (5) vuodeksi kerrallaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla

Palvelun toteuttaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitos
Päivitetty: 14.2.2024