suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kotkan kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista ranta ja pohjavesialueilla.

Poikkeamisen myöntämisen edellytyksenä on, että ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä huomattavan vähäisenä verrattuna käsittelemättömän jäteveden aiheuttamaan kuormitukseen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten ja teknisen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Toimi näin

Täytät tämän sivuston linkit osiosta tai Kotkan kaupungin verkkosivuilta löytyvä vapautuslomake ja toimita täytetty hakemus liitteineen joko postitse tai sähköpostilla Kotkan ympäristönsuojelun palveluyksikköön. Ennen hakemuksen jättämistä sinun on hyvä ottaa etukäteen yhteyttä Kotkan kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikköön ja keskustella hakemukseen liittyvistä asioista asiaa käsittelevän ympäristötarkastajan kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKotkan kaupunki
Palvelusta vastaaKotkan kaupunki
Alue Kotka, Pyhtää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kotkan kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021