suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kiteen kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Kitee
  • Julkinen palvelu

Vaatimusten noudattamisesta vapautuvat automaattisesti kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.

Poikkeusta talousjätevesien käsittelyvaatimuksista pohjavesialueilla ja 100 metriä rannasta olevilla alueilla voidaan hakea enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeamiselle hakijan tulee esittää lain mukaiset perusteet eli asukkaiden korkea ikä, vähävaraisuus tai muut sosiaaliset perusteet. Hakemuksen käsittelee Kiteen ympäristölautakunta.

Toimi näin

Poikkeamista talousjätevesien käsittelyvaatimuksista haetaan lomakkeella, joka löytyy Kiteen kaupungin ympäristöpalvelujen ja miunpalvelut.fi-verkkosivuilta. Poikkeamishakemus liitteineen tulee toimittaa Kiteen ympäristönsuojeluviranomaiselle postitse osoitteeseen Kiteentie 25 82500 Kitee. Hakemus voidaan toimittaa myös miunpalvelut.fi-verkkoasioinnin kautta.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKiteen kaupunki
Palvelusta vastaaKiteen kaupunki
Alue Kitee
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kiteen kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021