suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ähtärin kaupunki

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Ähtäri
  • Julkinen palvelu

Jätevesi jätevesien käsittelystä.

Ota yhteyttä ympäristönsuojelusihteeriin

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikkien vapauttamista puoltavien kriteerien täytyttyä voi ympäristönsuojelu myöntää vapautuksen, joka on henkilökohtainen. Kiinteistön tilanteen muuttuessa vapautus raukeaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kiinteistö, joka ei ole liittynyt yleiseen jätevesiviemäriin eikä myöskään ole hakenut vapautusta liittymisvelvoitteesta, voi hakea poikkeamislupaa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa poiketa jäteveden käsittelyvaatimuksista on mahdollista myöntää, jos asukas on iäkäs tai hänellä on terveyteen, talouteen tai elämäntilanteeseen liittyvät erityiset perusteet hakemukselle. Luvan edellytys on, että jätevesistä aiheutuva ympäristökuorma on hyvin vähäinen.

Poikkeusta tulee hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaisilta. Myönnetty lupa raukeaa, jos kiinteistö alkaa tuottaa aiempaa enemmän jätevesiä tai jos kiinteistö myydään tai sen haltija vaihtuu muusta syystä.

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaÄhtärin kaupunki
Palvelusta vastaaÄhtärin kaupunki
Alue Ähtäri
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Ähtärin kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021