suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruoveden kunta

Talous- ja jäteveden laskutus

  • Palvelu
  • Ruovesi
  • Julkinen palvelu

Vesilaskutus tapahtuu 2 tai 4 kertaa vuodessa ja vesi- ja jätevesi laskutetaan vesimittarin lukeman perusteella. Uudelle asiakkaalle lasketaan arviolaskutus kiinteistön henkilölukumäärän perusteella 35 m³/hlö/vuosi. Tasaus tehdään vesimittarilukemien avulla todelliseen vedenkäyttöön perustuen.

Toimi näin

Ilmoita vesimittarin lukema, kun vesilaitos sitä tiedustelee.

Laskutukseen tulee ilmoittaa kaikista vesi- ja jätevesilaskutukseen liittyvistä muutoksista. Laskutukseen vaikuttavia muutoksia ovat esim. nimen muutokset, osoitteen muutokset, omistaja- tai kuluttajamuutokset. Pelkästään viemäriin liittyneiden kiinteistöjen tulee ilmoittaa asukasluvun muutokset, koska laskutus tapahtuu asukasluvun mukaisesti.

Tasauslaskussa laskutetaan veden ja jäteveden kulutus edellisestä lukemasta uuteen lukemaan huomioon ottaen jo maksetut arviot. Arviona perityn summan ollessa suurempi kuin tasauslasku, siirtyy hyvitys seuraavalle laskulle. Tasauslaskussa on mukana myös kyseisen laskutuskauden loppuarvio. Laskutusminimi on +-10 euroa, joka siirtyy seuraavalle laskulle. Siirtyvästä laskusta ei kuluttajalle tulostu laskua. Loppulaskun veloitus- ja hyvitysraja on +- 5 euroa.

Vesimittarin lukeman ilmoittamista varten lähetetään vuosittain mittarinlukukortti. Korttiin merkitään vesimittarin lukema ja lukupäivämäärä ja sen voi palauttaa postin mukana maksutta. Tiedot voi myös ilmoittaa puhelimella tai sähköpostilla.

Asiakkaalle lähetetään kaksi maksukehotusta ennen vesimittarin sulkuilmoitusta. Maksukehotuskulut 5 €/maksukehotus.

Kenelle ja millä ehdoin

Kiinteistöä kohden on mahdollista saada vain yksi vesiliitos ja näin ollen yksi vesimittari ja vesilasku. Tämän takia rivitaloille ei lähetetä erillislaskuja.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Vesilaitoksen toimittama talousvesi on maksullista. Asunto-osakeyhtiöissä asukkaat maksavat vedestä yleensä kuukausittain. Pienet kiinteistöt, kuten omakotitalot, maksavat vesimaksun muutaman kerran vuodessa. Puhtaan veden hintaan vaikuttavat vedenoton, veden käsittelyn ja jakeluverkoston kustannukset.

Kiinteistökohtaiset vesimittarit mittaavat veden kulutusta.

Myös jäteveden käsittely on maksullista. Hinta muodostuu viemäriverkoston ja jäteveden käsittelyn kustannuksista. Jäteveden käsittely on tavallisesti kalliimpaa kuin puhtaan veden osto. Sako- ja umpikaivolietteiden ja esimerkiksi kanaloiden pesuvesien käsittelymaksut ovat korkeampia kuin tavanomaisen talousjäteveden käsittelymaksut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRuoveden kunta
Palvelusta vastaaRuoveden kunta
Alue Ruovesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ruoveden kunta
Päivitetty: 17.12.2021