suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Aluehallintovirasto

Talletusten vastaanotto ja ulosmaksu

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Sinulla on oikeus määrätyin edellytyksin tallettaa rahaa, arvopapereita tai muita asiakirjoja aluehallintoviraston (AVI) haltuun. Tallettamisella vapaudut maksun tai asiakirjan suoritusvelvollisuudesta ja myös koron maksamisvelvollisuus katkeaa.

Tallettamisen voit tehdä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella maksu tai muu suoritus olisi toimitettava tai voitaisiin toimittaa.

Toimiva ...

Toimi näin

Talletus muodostuu kahdesta osasta: talletushakemuksesta aluehallintovirastolle ja varojen tallettamisesta aluehallintoviraston tilille.

Hakemuksen voit tehdä vapaamuotoisesti tai talletuslomakkeella.

Kirjoita hakemukseen seuraavat tiedot:

 • tallettajan tiedot (nimi, osoite, mahdollinen yhteyshenkilö, puhelinnumero)
 • kenelle talletus tehdään eli kuka saa nostaa varat (jos tiedossa niin nimi, osoite, mahdollinen yhteyshenkilö, puhelinnumero)
 • peruste tallettamiseen
 • rahamäärä tai muu talletus
 • ulosmaksuehdot
 • takaisinnosto eli pidättääkö tallettaja oikeuden ottaa talletus takaisin ennen kuin 10 vuotta kulunut
 • päiväys ja tallettajan allekirjoitus
 • mahdollinen erillinen laskutusosoite ja oma viitetieto.

Aluehallintovirastojen tilinumerot ja osoitteet löydät lomakkeesta.

Talletuksen nostaminen

Talletuksen nostoa voit hakea aluehallintovirastolta (AVI) kirjallisella, vapaamuotoisella hakemuksella tai lomakkeella. Nostohakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • hakija (nimi, osoite, puhelinnumero, mahdolliset asiamiestiedot)
 • nostettava talletus (kuka on tallettanut, kenelle talletus on tehty, milloin ja kuinka paljon on talletettu, talletuksen peruste)
 • tilitiedot maksatusta varten (IBAN, BIC, tilinomistaja)
 • liitteeksi tapauskohtaista selvitystä.

Aluehallintovirasto tutkii hakemuksen ja tekee päätöksen siitä, onko hakijalla oikeus nostaa talletetut varat. Aluehallintovirasto lähettää hakijalle päätöksen. Varat korkoineen nostetaan omalta erilliseltä tililtä pankista ja siirretään aluehallintoviraston tilille, josta ne siirretään hakijan ilmoittamalle tilille.

Hakemusten käsittelyaika on noin 1 kuukausi.

Kenelle ja millä ehdoin

Talletukselle on oltava laissa mainittu syy. Jos se, jolla on toiselta saatavana rahaa, arvopapereita tai asiakirjoja, kieltäytyy vastaanottamasta suoritusta taikka hänen poissaolonsa, sairautensa tai muu sellainen syy estää suorituksen, suoritusvelvollisella on oikeus tallettaa suoritettava aluehallintovirastoon ja siten vapautua suoritusvelvollisuudestaan.

Suoritusvelvollisella on sama oikeus, jos hän ei tiedä eikä ole velvollinen tietämään, kenelle suoritus on toimitettava tai kenellä kahdesta tai useammasta suorituksen vaatijasta on siihen oikeus.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Aluehallintovirasto

Palvelusta vastaa

Aluehallintovirasto
Tekstistä vastaa: Aluehallintovirasto
Päivitetty: 8.2.2022