suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio KEHA-keskus

Talent Hub -toimintaan myönnetyn valtion erityisavustuksen maksatus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Talent Hub on osa työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoimaa Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Rahoituksella tuetaan Talent Hub - yhteistyömallien ja -palveluiden kehittämistä. Talent Hubeilla tarkoitetaan alueellisia yhteistyömalleja, jotka tarjoavat asiakaslähtöisiä organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamiseksi.

Talent Hub -toiminnan avustuspäätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö. Myönnettyä avustusta haetaan maksuun jälkikäteen avustuspäätöksessä mainituista kustannuksista huomioiden erityisehdot ja avustuspäätöksessä määritellyt maksujaksot.

Avustuspäätösten maksatukset käsittelee KEHA-keskus.

Toimi näin

KEHA-keskuksen maksatusyksikkö maksaa valtionavustukset hakemuksesta. Hakemus täytetään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Näin haet maksatusta

Kun olet saanut myönteisen avustuspäätöksen, hae maksatusta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa avustuspäätöksen ehtojen mukaan. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen vaaditut liitteet.

Lisätietoa valtuuttamisesta

Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa maksatushakemuksen voi jättää kunnan valtuuttama henkilö. Valtuutus asiointiin annetaan Suomi.fi-palvelun valtuuksissa. Valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että korvaushakemuksen valmistelevilla ja lähettävillä henkilöillä on oikeudet edustaa organisaatiota.

Valtuutuksen saaneet henkilöt asioivat asiointipalvelussa organisaationsa puolesta Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Kirjautuminen asiointipalveluun tapahtuu henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla valtuuden saamisen jälkeen. Suomi.fi-valtuuksien lisäksi asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkaalta Y-tunnusta.

Aluehallinnon sähköiseen asiointiin tarvittava asiointivaltuus on nimeltään Työllisyyden, ympäristön, elinkeinotoiminnan ja liikenteen valtioavustusten hakeminen. Valtuusasia tarkennetaan tunnisteella OHJAUS.

Valtuuttamisessa noudatetaan Suomi.fi-palvelun voimassa olevia ohjeistuksia.

Organisaation puolesta voivat asioida ilman erikseen annettua valtuutta vain henkilöt, joilla on asioiden hoitamiseen olemassa oleva valtuus tai rekisteritietoihin perustuva oikeus.

Kenelle ja millä ehdoin

Talent Hub avustusta voivat saada kunnat, joissa asuu vähintään 15 000 vieraskielistä asukasta.

Tukitaso on enintään 70 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Omarahoitusosuus on vähintään 30 prosenttia ja siinä on oltava mukana hakijan omaa rahoitusta. Yhteishankkeissa kaikkien osatoteuttajien edellytetään osallistuvan hankkeen rahoittamiseen.

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) tarkoittamana erityisavustuksena. Maksatusta voivat hakea Talent Hub -toiminnan avustuspäätöksen saaneet hankkeet. Maksatushakemusten käsittelyssä noudatetaan myös työ- ja elinkeinoministeriön ohjetta erityisavustusten ehdot ja rajoitukset (VN/1295/2021).

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTyö- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Muut vastuuorganisaatiotTyö- ja elinkeinoministeriö
Palvelusta vastaaELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: KEHA-keskus
Päivitetty: 7.12.2021