suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Taksi- tai tavaraliikenteen ilmoittautuminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltija voi ilmoittautua taksiliikenteen harjoittajaksi.

Jos ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan ajoneuvolla tai yhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, palveluntarjoajana sinun tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille.

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan nojalla saat harjoittaa taksiliikennettä. Luvanhaltijana sinun tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Sinun tulee merkitä voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan numero ilmoitukseen. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeutesi harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun ilmoituksesi on saapunut Trafiin. Jos sinulla ei ole vielä voimassaolevaa henkilö- tai tavaraliikennelupaa, oikeutesi harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun sinulle on myönnetty liikennelupa.

Tavaraliikenteen harjoittaminen

Jos ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan ajoneuvolla tai yhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, palveluntarjoajana sinun tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeutesi harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Liikenteen turvallisuusvirastoon.

Ilmoituksen peruuttaminen

Voit ilmoittaa liikennöinnin lopettamisesta ja pyytää liikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistamista Trafilta. Tällöin liikenteen harjoittamista koskeva merkintä poistetaan liikenneasioiden rekisteristä.

Käytä tätä palvelua, kun

• Teet ilmoituksen taksiliikenteen harjoittamisesta

• Teet ilmoituksen tavaraliikenteen harjoittamisesta kokonaismassaltaan yli 2 000 ja enintään 3 500 kg:n ajoneuvolla/-yhdistelmällä

• Tee ilmoituksen peruuttamisen

Hakemuksen liitteet:

Ilmoituslomakkeen tietojen huolellinen täyttäminen riittää.

Palvelu on maksullinen.

Laskun toimitus

Ilmoitukseen liittyvä lasku postitetaan ilmoituksessa ilmoittamaasi osoitteeseen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020