suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Taksi- tai tavaraliikenteen ilmoittautuminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan haltija voi ilmoittautua taksiliikenteen harjoittajaksi.

Jos ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan ajoneuvolla tai yhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, palveluntarjoajana sinun tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Trafille.

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Henkilö- ja tavaraliikenneluvan nojalla saat harjoittaa taksiliikennettä. Luvanhaltijana sinun tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Sinun tulee merkitä voimassaolevan henkilö- tai tavaraliikenneluvan numero ilmoitukseen. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeutesi harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun ilmoituksesi on saapunut Traficomiin. Jos sinulla ei ole vielä voimassaolevaa henkilö- tai tavaraliikennelupaa, oikeutesi harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun sinulle on myönnetty liikennelupa.

Tavaraliikenteen harjoittaminen

Jos ammattimaista tavarankuljetusta harjoitetaan ajoneuvolla tai yhdistelmällä, jonka kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, palveluntarjoajana sinun tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeutesi harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Traficomiin.

Ilmoituksen peruuttaminen

Voit ilmoittaa liikennöinnin lopettamisesta ja pyytää liikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistamista Traficomilta. Tällöin liikenteen harjoittamista koskeva merkintä poistetaan liikenneasioiden rekisteristä.

Käytä tätä palvelua, kun

• Teet ilmoituksen taksiliikenteen harjoittamisesta

• Teet ilmoituksen tavaraliikenteen harjoittamisesta kokonaismassaltaan yli 2 000 ja enintään 3 500 kg:n ajoneuvolla/-yhdistelmällä

• Tee ilmoituksen peruuttamisen

Hakemuksen liitteet:

Ilmoituslomakkeen tietojen huolellinen täyttäminen riittää.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 30.5.2022