suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Konneveden kunta

Taiteen perusopetus

  • Palvelu
  • Konnevesi
  • Julkinen palvelu

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota konnevetisille järjestetään Ala-Keiteleen musiikkiopistossa Äänekoskella.

Ala-Keiteleen musiikkiopisto (AKMO) on taideoppilaitos, joka antaa oppilaan yksilölliset ominaisuudet huomioon ottavaa musiikin- ja soitonopetusta sekä harrastajille että musiikin ammattilaisiksi aikoville. Opintojen tavoitteena on soittotaidon perusteiden oppiminen, niiden edelleen kehittäminen sekä elinikäisen myönteisen musiikkisuhteen luominen.

Toimi näin

Haku musiikkiopiston perustason opetukseen tapahtuu keväisin Soitinpolun kautta. Musiikin perustason opetukseen hakeudutaan seitsemästä ikävuodesta alkaen. Alkuopetus on tarkoitettu 4-6 -vuotiaille lapsille.

Kaikki hakijat musiikin perustasolle (seitsemästä ikävuodesta alkaen) ja alkuopetukseen (4-6 -vuotiaille) valitaan Soitinpolun kautta.

Toteutamme Soitinpolun kaikille toimialueemme hakijoille Äänekoskella, musiikkiopiston pääopetuspisteessä.(Huom! toimialueen kunnissa ei siis erillistä hakumenettelyä).

Huoltaja osallistuu yhdessä hakijan kanssa Soitinpolulle, jossa musiikkiopiston opettajat esittelevät eri soittimia ja musiikkiopiston toimintaa. Jokainen hakija valmistaa oman pienen esityksen (laulu tai soitto), joka esitetään Soitinpolun aikana.

Soitinpolulla on useita pisteitä, jossa voi rauhassa tutustua eri soittimiin ja kokeilla niitä. Yksi toimintapiste on varattu musiikkiopiston ryhmäaineiden esittelyyn. Hakija käy huoltajan kanssa kaikissa soitinpolun esittelypisteissä. Soitinpolun läpikäymiseen tulee varata aikaa reilu tunti.

Uusien oppilaiden valinnassa kriteereinä ovat soitinvalinta, oma esitys ja sitoutuneisuus tavoitteelliseen opetukseen. Harvinaisemman soittimen valinta (tällä hetkellä esim. pasuuna, kontrabasso tai baritonitorvi) helpottaa musiikkiopistoon pääsyä, sillä haluamme ylläpitää musiikkiopistossamme monipuolista soitinjakaumaa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Oppilaaksi pyritään usein pääsykokeissa, mutta se voi myös olla kaikille avointa.

Palvelu on maksullinen.

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Ala-Keiteleen musiikkiopiston hinnasto löytyy tästä linkistä: http://www.akmo.fi/25

Tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu yhdeksään taiteenalalla valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Perustiedot

Palvelusta vastaaKonneveden kunta
Alue Konnevesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Konneveden kunta
Päivitetty: 19.3.2020