suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Karvian kunta

Taiteen perusopetus

  • Palvelu
  • Karvia
  • Julkinen palvelu

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin ja halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Opetus perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.

Karviassa taiteen perusopetusta järjestää Petäjä-opiston Pisama-kuvataidekoulu.

Kuvataiteen osa-alueita ovat kuvallinen ilmaisu, kuvallinen media, kulttuuriperintö, esineympäristö ja muotoilu,

luonnon ja rakennetun ympäristön visuaaliset ilmiöt.

Opinnot koostuvat kuvataiteen perusteista 7v. - (laajuus 4 vuotta) sekä syventävistä eli pajaopinnoista 11 v.- (laajuus 3 vuotta). Opinnot toteutetaan yleisen oppimäärän mukaisesti ja niiden kokonaiskesto on keskimäärin 500 tuntia, minkä suoritettuaan saa päättötodistuksen.

Kuvataidekoulussa annetaan lisäksi myös valmentavaa eli esiopetusta.

Opinnot sisältävät lähiopetusta, esityksiä, näyttelyitä, opintokäyntejä sekä etätehtäviä

Johtoajatuksena on kehittää lapsen ja nuoren valmiuksia ilmaista ajatuksiaan, tunteitaan ja mielikuviaan kuvallisesti sekä sanallistamaan

työskentelyään. Eri materiaaleja ja tekniikoita opetellaan käyttämään monipuolisesti. Opetuksen sisällöt ja opetustavat on suunniteltu

oppilaiden ikä ja kehitysvaihe huomioon ottaen. Opetuskokonaisuudesta toiseen edetessä tavoitteet ja sisällöt monipuolistuvat ja syvenevät.

Opetuksessa käytettävät materiaalit sisältyvät kurssimaksuun.

Toimi näin

Mikäli lapsellasi on ruokavalioon, terveyteen tai oppimiseen liittyviä erityistarpeita, ota yhteyttä kurssin opettajaan ennen kurssin alkua,

jotta osaamme huomioida kunkin oppijan valmiudet.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Kurssimaksut löydät Petäjä-opiston kurssisivuilta:

https://opistopalvelut.fi/petaja/index.php

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKarvian kunta
Alue Karvia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Karvian kunta
Päivitetty: 11.10.2019