suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Syntymän, lapsen tietojen ja adoption rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Syntymän rekisteröinnin yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus. Lapsen henkilötunnus merkitään myös rekisteröinnin jälkeen lapsen äidille lähetettävään Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeeseen. Lomakkeella vanhemmat ilmoittavat lapsen nimet ja äidinkielen kahden kuukauden kuluessa lapsen syntymästä joko maistraattiin tai seurakunnalle, jos lapsi otetaan evankelis-luterilaisen tai ortodoksisen kirkon tai muun uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Tuomioistuin vahvistaa Suomessa tapahtuneen adoption ja ilmoittaa adoptiosta koskevasta päätöksestään väestötietojärjestelmään.

Toimi näin

Lapsen vanhemman ei tarvitse ilmoittaa lapsen syntymästä maistraattiin. Synnytyssairaala ilmoittaa konekielisesti lapsen syntymän väestötietojärjestelmään.

Jos lapsi on syntynyt kotona tai muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä, lääkärin, kätilön, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, joka on avustanut äitiä, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään (maistraattiin). Jos lapsi syntyy ilman terveydenhuollon ammattihenkilön avustusta, äidin itse tai sen, jonka huollossa lapsi on, on ilmoitettava syntymästä terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jonka on ilmoitettava syntymästä edelleen väestötietojärjestelmään.

Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake sekä tiedote lapsen vanhemmille lähetetään lapsen äidille, kun syntymä on rekisteröity. Lomakkeella vanhemmat ilmoittavat väestötietojärjestelmään lapsen nimet, äidinkielen ja kansalaisuuden, jos lapsi ei ole Suomen kansalainen. Maistraatille tulee tarvittaessa toimittaa selvitys, jos lapselle halutaan Suomen kansalaisuuden lisäksi joku muu kansalaisuus. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi voi saada isän sukunimen vasta isyyden vahvistamisen jälkeen. Molemmat vanhemmat allekirjoittavat lomakkeen. Jos vanhemmat eivät yhdessä ole lapsen huoltajia, ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja. Lomake voidaan toimittaa maistraattiin postitse, faksilla, sähköpostin liitteenä tai käyntiasioinnin yhteydessä. Lomake toimitetaan uskonnolliselle yhdyskunnalle, jos lapsi aiotaan kastaa tai ottaa uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Suomalaisen lapsen adoption vahvistamista haetaan kirjallisella hakemuksella tuomioistuimelta. Adoptiota haluavan on ennen hakemuksen jättämistä pyydettävä kotikuntansa sosiaalitoimelta adoptioneuvontaa. Tuomioistuin vahvistaa myös tietyin edellytyksin täysi-ikäisen henkilön adoption. Tuomioistuin tallentaa päätökset väestötietojärjestelmään. Maistraatti voi myös käräjäoikeuden pyynnöstä tallentaa adoptiopäätöksen väestötietojärjestelmään.

Kenelle ja millä ehdoin

Syntymän rekisteröinti viranomaisen aloitteesta. Lapsen tietojen rekisteröinti vanhempien/huoltajan aloitteesta. Adoption rekisteröinti hakijan aloitteesta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista

Perustiedot

Palvelusta vastaaMaistraatti
Muut vastuuorganisaatiotSisä-Suomen maistraatti, Hämeen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti, Lounais-Suomen maistraatti, Itä-Suomen maistraatti, Uudenmaan maistraatti, Lapin maistraatti, Länsi-Suomen maistraatti, Kaakkois-Suomen maistraatti
Palvelun toteuttaaMaistraatti
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maistraatti
Päivitetty: 9.10.2019