suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Syntymän, lapsen tietojen ja adoption rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Syntymän rekisteröinnin yhteydessä lapselle merkitään väestötietojärjestelmään henkilötunnus. Lapsen henkilötunnus merkitään myös rekisteröinnin jälkeen lapsen äidille lähetettävään Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomakkeeseen. Lomakkeella vanhemmat ilmoittavat lapsen nimet ja äidinkielen kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä joko Digi- ja väestötietovirastoon tai seurakunnalle, jos lapsi ote ...

Toimi näin

Lapsen vanhemman ei tarvitse ilmoittaa lapsen syntymästä Digi- ja väestötietovirastoon. Synnytyssairaala ilmoittaa konekielisesti lapsen syntymän väestötietojärjestelmään.

Jos lapsi on syntynyt kotona tai muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä, lääkärin, kätilön, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, joka on avustanut äitiä, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään. Jos lapsi syntyy ilman terveydenhuollon ammattihenkilön avustusta, äidin itse tai sen, jonka huollossa lapsi on, on ilmoitettava syntymästä terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle, jonka on ilmoitettava syntymästä edelleen väestötietojärjestelmään.

Lapsen tietojen ilmoittaminen -lomake sekä tiedote lapsen vanhemmille lähetetään lapsen äidille, kun syntymä on rekisteröity. Lomakkeella vanhemmat ilmoittavat väestötietojärjestelmään lapsen nimet, äidinkielen ja kansalaisuuden, jos lapsi ei ole Suomen kansalainen. Digi- ja väestötietovirastolle tulee tarvittaessa toimittaa selvitys, jos lapselle halutaan Suomen kansalaisuuden lisäksi joku muu kansalaisuus.

Lapsen vanhemmilla on ollut mahdollista ilmoittaa lapsen nimen Digi- ja väestötietovirastolle verkkolomakkeella 15.12.2022 lähtien.

Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi voi saada isän sukunimen vasta isyyden vahvistamisen jälkeen. Molemmat vanhemmat allekirjoittavat lomakkeen. Jos vanhemmat eivät yhdessä ole lapsen huoltajia, ilmoituksen allekirjoittaa huoltaja. Lomake voidaan toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon postitse, faksilla, sähköpostin liitteenä tai käyntiasioinnin yhteydessä. Lomake toimitetaan uskonnolliselle yhdyskunnalle, jos lapsi aiotaan kastaa tai ottaa uskonnollisen yhdyskunnan jäseneksi. Suomalaisen lapsen adoption vahvistamista haetaan kirjallisella hakemuksella tuomioistuimelta. Adoptiota haluavan on ennen hakemuksen jättämistä pyydettävä kotikuntansa sosiaalitoimelta adoptioneuvontaa. Tuomioistuin vahvistaa myös tietyin edellytyksin täysi-ikäisen henkilön adoption. Tuomioistuin tallentaa päätökset väestötietojärjestelmään. Digi- ja väestötietovirasto voi myös käräjäoikeuden pyynnöstä tallentaa adoptiopäätöksen väestötietojärjestelmään.

Kenelle ja millä ehdoin

  • Syntymän rekisteröinti viranomaisen aloitteesta.
  • Lapsen tietojen rekisteröinti vanhempien tai lapsen huoltajan aloitteesta.
  • Adoption rekisteröinti hakijan aloitteesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 14.4.2023