suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyrynsalmen kunta

Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös

  • Lupa tai muu velvoite
  • Hyrynsalmi
  • Julkinen palvelu

Asemakaavan ulkopuolisille alueille rakennettaessa rakentajalla on oltava voimassaoleva suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarveratkaisun haku tapahtuu ennen rakennusluvan hakemista kunnan rakennusvalvonnasta vastaavalta viranomaiselta.

Suunnittelutarvealueeksi katsotaan sellainen asemakaavoituksen ulkopuolella oleva alue, jossa voidaan nähdä tarvetta esimerkiksi tiestön, vesijohtojen tai viemäristön rakentamiselle.

Poikkeamispäätös tehdään niissä tilanteissa, joissa rakentaja haluaa poiketa maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen pohjalta annetuista rakentamista tai toimenpiteitä koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista.

Toimi näin

Ota yhteyttä rakennustarkastuksen viranomaiseen Hyrynsalmella. Viranomaiselta saat tietoa edellytyksistä, joita poikkeaminen esimerkiksi vaatii. Suunnittelutarveratkaisuun tai poikkeamispäätöksen hakemiseen tarvitset hakemusta varten tehdyn lomakepohjan. Lomakepohjat ovat saatavina sähköisenä ja paperisena tulosteena.


Määräaika

Lupaa on haettava hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden aloittamista.

Käsittelyaika

Lupa tullaan käsittelemään 3 – 6 kuukauden kuluessa lähetetyn hakemuksen vastaanottamisesta. Hakija voi joutua täydentämään hakemuksen käsittelyn aikana puutteellisia lomakkeita ja liikkeitä.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa kahden vuoden ajan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHyrynsalmen kunta
Palvelusta vastaaHyrynsalmen kunta
Alue Hyrynsalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hyrynsalmen kunta
Päivitetty: 1.9.2020