suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Suunnittelutarveratkaisu

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Sinulla tulee olla suunnittelutarveratkaisupäätös, kun haet rakennuslupaa asemakaavan ulkopuoliselle, suunnittelutarvealueeksi määritellylle alueelle.

Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen. Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa sinun tulee hakea rakennuslupaa.

Toimi näin

Hae suunnittelutarveratkaisua Suunnittelutarveratkaisuhakemus, Poikkeamishakemus -lomakkeella ennen rakennusluvan hakemista.

Liitä hakemukseen selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta rakennuspaikkaan tai tonttiin (lainhuutotodistus, maanvuokrasopimus, oikeaksi todistettu kauppakirjan jäljennös, tms.) sekä asemapiirros naapurien allekirjoituksilla.

Tilaa naapuriluettelo sijaintikartalla Ympäristötalon asiakaspalvelupisteestä. Naapurien kuuleminen tehdään naapuriluettelon mukaisesti. Kuulemisen tekee hakija tai kaupunki. Jos kaupunki tekee naapurien kuulemisen, hakijalta peritään kuulemisesta kaupungille aiheutuneet kustannukset.

Jos rakennuspaikan ajoliittymä tulee yleiseltä tieltä, hae liittymälupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Rakentamisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi tarvittavien piirrosten tai muiden liitteiden tarve harkitaan tapauskohtaisesti.

Keskustele suunnittelutarveratkaisusta ennen hakemuksen jättämistä asemakaavoituksen lupavalmistelijoiden kanssa.

Toimita hakemuksesi Oulun kaupungin kirjaamoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Suunnittelutarveratkaisua voi hakea rakennuspaikan omistaja tai haltija.

Palvelu on maksullinen.

Katso maksut linkistä "Rakennusvalvonnan hinnastot".

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 17.5.2021