suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhtään kunta

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen

  • Lupa tai muu velvoite
  • Pyhtää
  • Julkinen palvelu

Suunnittelutarveratkaisuista ja poikkeamisesta Pyhtään kunnassa antaa lisätietoja tarvittaessa kunnan rakennustarkastaja.

Toimi näin

Täytä tulostettava hakemus ja toimita se kunnan rakennustoimistoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Rakentaminen suunnittelutarvealueelle edellyttää Pyhtään kunnan valvontalautakunnan päätöstä.

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa. Pyhtään kunnan valvontalautakunta voi myöntää erityisestä syystä poikkeamisen rakentamista koskevista määräyksistä.

Rakennusoikeuden ylitys edellyttää alueellisen ympäristökeskuksen ratkaisua tai asemakaavan muuttamista.


Voimassaoloaika

Maankäyttö- ja rakennuslaissa esitetyt perusteet

Tausta ja lainsäädäntö

Rakennusluvan hakeminen voi tietyissä tilanteissa edellyttää suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä ennen rakennuslupaa.

Rakentajalla on oltava voimassa oleva suunnittelutarveratkaisu, jos hän hakee rakennuslupaa suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarveratkaisua on haettava kunnan määräämältä viranomaiselta ennen rakennusluvan hakemista.

Kunta selvittää, onko alue suunnittelutarvealueella. Suunnittelutarvealue on sellainen kunnan asemakaavoituksen ulkopuolinen alue, jonka suhteen voi olla tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärien rakentamiseen.

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, enintään kaksi vuotta. Rakennuslupaa on haettava tänä aikana.

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poikkeamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen.

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi alueen muulle käytölle tai luonnolle.

Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun ajan, joka on enintään kaksi vuotta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPyhtään kunta
Palvelusta vastaaPyhtään kunta
Alue Pyhtää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pyhtään kunta
Päivitetty: 13.5.2020