suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hollolan kunta

Suunnittelijoiden kelpoisuuden arviointi

  • Palvelu
  • Hollola
  • Julkinen palvelu

Rakennusvalvonta arvioi rakennushankkeen suunnittelijan kelpoisuuden hankekohtaisesti.

Suunnittelijat esitetään rakennusvalvonnalle viimeistään lupahakemuksen jättämisen yhteydessä.

Toimi näin

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle, kenet hän on valinnut pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi. Ilmoitukseen on sisällytettävä suunnittelijan suostumus tehtävään sekä kelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta.

Erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on tehtävä ennen erityissuunnitelman toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoittamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään ilmoituksen sisällöstä.

Kenelle ja millä ehdoin

Rakennusvalvontaviranomaisen on arvioitava sille ilmoitetun suunnittelijan kelpoisuus kyseiseen tehtävään.Rakennusvalvontaviranomaisen on tehtävä pyydettäessä päätös suunnittelijan kelpoisuudesta toimia kyseisessä suunnittelutehtävässä.

Palvelun toteuttaa

Hollolan kunta

Palvelusta vastaa

Hollolan kunta
Tekstistä vastaa: Hollolan kunta
Päivitetty: 4.4.2023