suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -oppimäärä (S2)

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Suomi toisena kielenä (=S2) opetusta saavat oppilaat, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen. S2 on oppimäärä, joka on rinnakkainen äidinkieli ja kirjallisuus oppimäärälle ja sitä opiskellaan, joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden sijaan.

S2-opetuksen tehtävänä on kehittää kokonaisvaltaisesti lapsen suomen/ruotsin kielen taitoa niin, että hän ymmärtää ja tulee ymmärretyksi erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja saa valmiudet oppia kieltä ikätasonsa mukaisesti.

Oppilas saa S2-opetusta niin kauan, kunnes hänen suomen kielen taitonsa saavuttaa äidinkielisen tason kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Opetus ei ole tuki- tai erityisopetusta.

Kenelle ja millä ehdoin

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen.

Oppilaan kielitaidon taso arvioidaan koulussa, ja koulu päättää, opiskeleeko oppilas S2-oppimäärän mukaan.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Suomen tai ruotsin opetusta toisena kielenä voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Opetus eroaa tavoitteiltaan ja sisällöiltään äidinkielen opetuksesta. Siitä käytetään usein lyhennettä S2/R2.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tavoite on vahvistaa opiskelijan monikielistä identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 16.10.2021