suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat.

Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, eli se on avoimen rajapinnan kautta käytettävissä missä tahansa, esimerkiksi verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa. Kaikki PTV:hen kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.

Digi- ja väestötietovirasto tuottaa PTV-sovelluksen sekä avoimet rajapinnat ja kukin PTV:n käyttöön ottava organisaatio vastaa omien palvelukuvaustensa tuottamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä PTV-tietomallin ja käyttöehtojen mukaisesti.

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) velvoittaa julkishallinnon organisaatioita kuvaamaan palvelunsa Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Muilla toimijoilla on PTV:n käyttöoikeus.

Toimi näin

Palvelutietovarannon saa käyttöön hakemalla käyttölupaa Palveluhallinta-sivustolla: Kirjaudu Palveluhallintaan, täytä käyttöönoton edellytykset -lomake ja käyttölupahakemus sekä hyväksy käyttöehdot ja lähetä hakemus. Olemme sinuun yhteydessä, kun hakemus on käsitelty.

Ennen käyttöluvan hakemista on tärkeää lukea Suomi.fi-palvelutietovarannon esittelyosio. Sieltä löydät myös käyttöohjeet-sivun, johon on koottu linkit keskeisiin ohjeisiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäminen edellyttää palvelun käyttöönottoa ja käyttöehtojen hyväksymistä. PTV:hen liittyvän organisaation tulee nimetä vähintään kaksi pääkäyttäjää, joista vähintään toisen tulisi mielellään olla viestinnän asiantuntija. Jokaisen sisältöä PTV:hen tuottavan tulee suorittaa PTV-ajokortti -verkkokoulu.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 26.10.2021