suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puolustusvoimat

Suoja-alueluvat

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia. Suomen 18 suoja-aluetta sijaitsevat Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Aluevalvontalaissa säädetään suoja-alueista ja suoja-alueilla noudatettavista toimintarajoituksista, joiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa Suomen alueellinen koskemattomuus. Suoja-alueet on merkitty suomalaisiin merikarttoihin.

Merivoimien esikunta vastaa suoja-alueiden lupa-asioiden käsittelystä. Kohdassa "Kenelle ja millä ehdoin" kerrotaan tarkemmin toiminnasta, jossa tarvitaan aluevalvontalain edellyttämää suoja-aluelupaa. Suoja-alueita koskevat rajoitukset eivät sinällään rajoita liikkumista suoja-alueilla. Ainoastaan niillä sijaitsevien merkittyjen sotilaskohteiden läheisyydessä. Sotilaskohteet on merkitty maihinnousun kieltävillä kylteillä.

Lupa suoja-alueella tapahtuvaan luvanvaraiseen toimintaan voidaan myöntää enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Suoja-alueluvassa voidaan antaa aluevalvonnan ja hakijan turvallisuuden kannalta tarpeellisia määräyksiä toiminnasta ja siinä käytettävistä välineistä sekä toiminta-ajasta ja -alueesta.

Lupa tavanomaisin laittein tapahtuvaan harrastussukeltamiseen voidaan myöntää yhteisöllisenä lupana ja enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Tällöin yhdistys tai yhteisö voi hakea lupaa koskemaan kaikkia yhdistyksen tai yhteisön jäseniä, yhteisön nimeämän vastuuhenkilön toimesta. Luvansaajalla on oltava tiedossa myönnetyn luvan numero ja hänen on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä pyydettäessä valvontatehtävässä olevalle aluevalvontaviranomaiselle.

Aluevalvontaviranomainen voi tarpeen mukaan keskeyttää luvanvaraisen toiminnan suoja-alueella kokonaan tai osittain.

Toimi näin

Toimita lupahakemus vähintään kuusi (6) vuorokautta ennen hakemuksessa tarkoitetun toiminnan aloittamista. Lupa-hakemus tehdään käyttäen vahvistettua lomaketta. Toimita suoja-aluelupahakemus Merivoimien operaatiokeskukseen postitse osoitteeseen PL 58, 20811 Turku, tai sähköpostitse osoitteeseen tilannekeskus.merive@mil.fi. Kuoreen merkintä "Suoja-aluelupahakemus".

Lisätietoja:

 • Merivoimien operaatiokeskus: 0299 300 666, tilannekeskus.merive@mil.fi
 • Puolustusvoimien internet-sivut

Kenelle ja millä ehdoin

Aluevalvontalaissa (755/2000) säädetään suoja-alueista, noudatettavista rajoituksista, luvan myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksistä, lupaviranomaisesta ja lupahakemuksesta.

Luvanvaraista toiminta suoja-alueilla:

 • Laitesukelluksen tai muun merenkulkuun tavanomaisesti kuulumattoman vedenalaisen toiminnan harjoittaminen, esimerkiksi poijujen ankkurointi pohjaan, kaapelin lasku, pohja-aineiston otto ja läjitys.
 • Kalastaminen pohjaa laahaavalla tai raskaalla pohjaan ankkuroitavalla pyydyksellä kuten nuotalla, troolilla tai isorysällä. Rajoitus ei koske onkimista, pilkkimistä, viehekalastusta tai pyyntiä katiskalla, merralla, tavanomaisella rysällä tai verkolla.
 • Ankkurointi suomalaisiin merikarttoihin merkittyjen ankkuripaikkojen ulkopuolelle muulla kuin huviveneellä, ellei se ole merenkulun turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia välttämätöntä. Huviveneellä tarkoitetaan runkopituudeltaan alle 24 metriä pitkää venettä, joka on tarkoitettu käytettäväksi urheilussa ja vapaa-ajan vietossa.
 • Liikkuminen jäällä tai yleisellä vesialueella yleisen väylän ulkopuolella 100 metriä lähempänä sellaisia puolustusvoimien käytössä olevia maa-alueita, joille maihinnousu on lain nojalla merkitty kielletyksi.

Poikkeuksia:

 • Luvanvaraisuus ei koske liikkumista yksityisellä vesialueella eikä merkityllä väylällä, joka kulkee 100 metriä lähempänä suoja-alueiden sotilasalueita. Suoja-alueella olevalle sotilasalueelle myönnetty kulkulupa oikeuttaa liikkumaan tällä sadan metrin vyöhykkeellä.
 • Luvanvaraisuus ei koske viranomaista silloin, kun viranomainen hoitaa tehtäviään suoja-alueella. Tästä on kuitenkin ilmoitettava sotilas- tai rajavartioviranomaiselle viipymättä.
 • Pintasukellus esimerkiksi snorkkelivarustuksella ei vaadi lupaa

Huomaa, että sinulla tulee olla mukanasi suoja-alueella luvanvaraista toimintaa harjoittaessasi valvontaviranomaisen sinulle myöntämä lupa ja henkilöllisyystodistus, jotka olet velvollinen pyydettäessä esittämään valvontatehtävässä olevalle aluevalvontaviranomaiselle.

Aluevalvontalain perusteella myönnetty suoja-aluelupa ei vapauta hakemasta muun lainsäädännön perusteella halutussa toiminnassa tarvittavaa lupaa. Lisäksi sotilasalueella liikuttaessa tarvitaan Puolustusvoimien alue- tai paikallishallintoviranomaisen lupa.


Voimassaoloaika

Lupa suoja-alueella tapahtuviin luvanvaraisiin toimiin voidaan myöntää enintään kalenterivuodeksi kerrallaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuolustusvoimat
Palvelusta vastaaPuolustusvoimat
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puolustusvoimat
Päivitetty: 29.1.2020