suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Sukuselvitys

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit tilata Digi- ja väestötietovirastosta sukuselvityksen henkilöstä siltä ajalta, kun hän on kuulunut väestörekisteriin tai rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan (muut kuin evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko).

Jos henkilö on kuulunut koko elämänsä evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, tilaa sukuselvitys seurakunnasta. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen tilata Digi- ja väestötietovirastosta. Seurakunnat käyttävät todistuksesta nimeä virkatodistus.

Tarvitset vainajasta sukuselvitykset esimerkiksi perunkirjoitusta varten 15 ikävuodesta alkaen kuolinpäivään asti. Saatat tarvita tapauskohtaisesti sukuselvityksen myös aviopuolisoista, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä perillisten selvittämiseksi.

Sukuselvitykseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista. Joissain tapauksissa sukuselvitykseen merkitään myös tiedot vanhemmista.

Toimi näin

Tilaa sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta verkkolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai asioimalla viraston toimipisteessä.

Käsittelyaika:

  • Sukuselvitykset digitoidusta väestökirja-aineistosta 9 viikkoa

Muualta tilattavat sukuselvitykset:

Sukuselvitykset evankelisluterilaisista ja ortodoksisista seurakunnista

  • Evankelisluterilaiset- ja ortodoksiset seurakunnat antavat sukuselvityksiä omista jäsenistään. Jos henkilö on kuulunut koko elämänsä evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, sukuselvityksen saa seurakunnasta. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen tilata Digi- ja väestötietovirastosta.

Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista

  • Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset voit tilata Kansallisarkistosta.

Sukuselvitykset ulkomailta

  • Voit tilata sukuselvityksen Ruotsista 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista ja 1.7.1991 jälkeiseltä ajalta Skatteverketistä. Muualta ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä saat tietoa osoitteesta finlandabroad.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Sukuselvityksen voi tilata esimerkiksi perukirjan laatija, kuolinpesän osakas, testamentin saaja tai muu henkilö, joka tarvitsee sukuselvitystä hyväksyttyä käyttötarkoitusta varten.

Palvelu on maksullinen.

Sukuselvitykset sähköisestä väestötietojärjestelmästä 30 €/asiakirja

Sukuselvitykset digitoidusta väestökirja-aineistosta 60 €/asiakirja

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 25.4.2022