suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sukuselvitys

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit tilata Digi- ja väestötietovirastosta sukuselvityksen henkilöstä siltä ajalta, kun hän on kuulunut väestörekisteriin tai rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan (muut kuin evankelisluterilainen tai ortodoksinen kirkko).

Jos henkilö on kuulunut koko elämänsä evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, tilaa sukuselvitys seurakunnasta. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen ...

Toimi näin

Tilaa sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta verkkolomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Muualta tilattavat sukuselvitykset:

Sukuselvitykset evankelisluterilaisista ja ortodoksisista seurakunnista

  • Evankelisluterilaiset- ja ortodoksiset seurakunnat antavat sukuselvityksiä omista jäsenistään. Jos henkilö on kuulunut koko elämänsä evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, sukuselvityksen saa seurakunnasta. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen tilata Digi- ja väestötietovirastosta.

Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista

  • Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset voit tilata Kansallisarkistosta.

Sukuselvitykset ulkomailta

  • Voit tilata sukuselvityksen Ruotsista 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista ja 1.7.1991 jälkeiseltä ajalta Skatteverketistä. Muualta ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä saat tietoa osoitteesta finlandabroad.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Sukuselvityksen voi tilata esimerkiksi perukirjan laatija, kuolinpesän osakas, testamentin saaja tai muu henkilö, joka tarvitsee sukuselvitystä hyväksyttyä käyttötarkoitusta varten.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 29.8.2023