suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Sukuselvitys

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Voit tilata Digi- ja väestötietovirastosta sukuselvityksen henkilöstä siltä ajalta, kun hän on kuulunut väestörekisteriin tai rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Lisäksi voit tilata sukuselvityksen 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta myös evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan kuuluneesta henkilöstä.

Tilaa sukuselvitys evankelisluterilaisesta tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut jompaankumpaan näistä seurakunnista koko elämänsä. Sukuselvitys on aina tilattava 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaisesta- tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut tuolloin kyseiseen seurakuntaan.

Tarvitset vainajasta sukuselvitykset esimerkiksi perunkirjoitusta varten 15 ikävuodesta alkaen kuolinpäivään asti. Saatat tarvita tapauskohtaisesti sukuselvityksen myös aviopuolisoista, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä perillisten selvittämiseksi.

Sukuselvitykseen merkitään henkilön tietojen lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista. Joissain tapauksissa sukuselvitykseen merkitään myös tiedot vanhemmista.

Toimi näin

Tilaa sukuselvitys Digi- ja väestötietovirastosta verkkolomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai asioimalla viraston toimipisteessä.

Tilauksesi käsitellään 5 viikon kuluessa.

Muualta tilattavat sukuselvitykset:

Sukuselvitykset evankelisluterilaisista ja ortodoksisista seurakunnista

  • Evankelisluterilaiset- ja ortodoksiset seurakunnat antavat sukuselvityksiä omista jäsenistään. Jos henkilö on kuulunut koko elämänsä evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen seurakuntaan, sukuselvityksen saa seurakunnasta. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen tilata Digi- ja väestötietovirastosta. Sukuselvitys on aina tilattava 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaisesta- tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut tuolloin kyseiseen seurakuntaan.

Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista

  • Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset voit tilata Kansallisarkistosta.

Sukuselvitykset ulkomailta

  • Voit tilata sukuselvityksen Ruotsista 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista ja 1.7.1991 jälkeiseltä ajalta Skatteverketistä. Muualta ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä saat tietoa osoitteesta finlandabroad.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Sukuselvityksen voi tilata esimerkiksi perukirjan laatija, kuolinpesän osakas, testamentin saaja tai muu henkilö, joka tarvitsee sukuselvitystä hyväksyttyä käyttötarkoitusta varten.

Palvelu on maksullinen.

Sukuselvitys 18 euroa (sisältää tietoja ainoastaan väestötietojärjestelmästä)

Sukuselvitys 60 euroa (sisältää tietoja väestökirjoista ja väestötietojärjestelmästä)

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 12.1.2021