suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sukuselvitykset

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Sukuselvitykseen merkitään henkilön perillisten lisäksi seurakuntien ja väestörekisterin väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin.

Tarvitset perunkirjoitusta varten vainajasta sukuselvitykset 15 ikävuodesta alkaen kuolinpäivään asti. Saatat tarvita tapauskohtaisesti sukuselvityksen myös aviopuolisoista, aiemmin kuolleista perillisistä ja perinnöstä luopuneista henkilöistä perillisten se ...

Toimi näin

Tilaa Digi- ja väestötietoviraston sukuselvitys verkkolomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.

Muualta tilattavat sukuselvitykset:

Sukuselvitykset evankelisluterilaiselta ja ortodoksiselta kirkolta

  • Evankelisluterilainen- ja ortodoksinen kirkko antavat sukuselvityksiä omista jäsenistään. Jos henkilö on kuulunut koko elämänsä evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon, sukuselvityksen saa kirkolta. Tällöin sukuselvitystä ei tarvitse erikseen tilata Digi- ja väestötietovirastosta.

Sukuselvitykset luovutetulla alueella asuneista henkilöistä

  • Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset voit tilata Kansallisarkistosta.

Sukuselvitykset ulkomailta

  • Voit tilata sukuselvityksen Ruotsista 1.7.1991 edeltävältä ajalta Ruotsin alueellisista arkistoista ja 1.7.1991 jälkeiseltä ajalta Skatteverketistä. Muualta ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä saat tietoa osoitteesta finlandabroad.fi.

Kenelle ja millä ehdoin

Sukuselvityksen voi tilata esimerkiksi perukirjan laatija, kuolinpesän osakas, testamentin saaja tai muu henkilö, joka tarvitsee sukuselvitystä hyväksyttyä käyttötarkoitusta varten.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista 28 § 1 ja 2 mom.

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 21.2.2024