suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Sukupuolen vaihtaminen ja uuden henkilötunnuksen rekisteröinti

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Henkilön sukupuoli voidaan vaihtaa vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä. Digi- ja väestötietovirasto muuttaa tässä yhteydessä henkilötunnuksen. Sukupuolen vaihtaminen edellyttää lääketieteellistä selvitystä, täysi-ikäisyyttä, Suomen kansalaisuutta tai asuinpaikkaa Suomessa. Etunimi voidaan vaihtaa jo lääketieteellisten hoitojen alkuvaiheessa.

Sukupuolen vaihtamista varten toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon hakemus, missä pyydetään sukupuolen vaihtamista vastakkaiseen sukupuoleen kuuluvaksi. Mikäli hakija on rekisteröidyssä parisuhteessa, edellytyksenä sukupuolen vaihtamiselle on parisuhteen toisen osapuolen suostumus parisuhteen muuttumiseen avioliitoksi. Mikäli hakija on avioliitossa, ilmoittaa Digi- ja väestötietovirasto sukupuolen vaihtamisesta aviopuolisolle.

Liitteinä tulee olla lääketieteellinen selvitys siitä, että hakija kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen ja elää tämän mukaisessa sukupuoliroolissa sekä hedelmättömyydestä. Lääketieteellinen selvitys edellyttää Helsingin ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden sukupuolen muuttamiseen erikoistuneiden yksiköiden tutkimusten ja hoitojen perusteella antamia alkuperäisiä lääkärinlausuntoja (molemmista erikseen). Mikäli todistus hedelmättömyydestä ei sisälly edellä mainittuihin lausuntoihin, tarvitaan kolmas lääkärinlausunto vielä hedelmättömyydestä.

Digi- ja väestötietovirasto tekee päätöksen ja myönteisessä tapauksessa rekisteröidään tieto heti väestötietojärjestelmään ja hakija saa uuden sukupuolensa mukaisen henkilötunnuksen. Päätös oikaisuvaatimusosoituksin ja ote väestötietojärjestelmästä, mistä ilmenee uusi henkilötunnus, lähetetään hakijalle.

Toimi näin

Hakija toimittaa hakemuksen, mahdollisesti tarvittavan suostumuksen ja lääketieteelliset selvitykset Digi- ja väestötietovirastoon. Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää viran puolesta suostumuksen parisuhteen toiselta osapuolelta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hakijan oma aloite.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 25.9.2020