suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sukunimen muuttaminen

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Voit hakea sukunimeä, joka on ollut käytössäsi aiemmin. Voit hakea myös muutosta nykyiseen sukunimeesi tai kokonaan uutta uudisnimeä.

Voit hakea sukunimenmuutosta myös huollettavallesi.

Voit saada itsellesi nykyisin jo käytössä olevan sukunimen, jos

 • sukunimi on ollut sinulla aiemmin käytössä tai se esiintyy suvussasi viiden sukupolven sisällä
 • kyse on vierasperäisen sukunimen muuttamisesta ta ...

Toimi näin

Tee nimenmuutoshakemus Nimenmuutospalvelussa, jos

 • haet paluuta aiempaan sukunimeesi
 • sinulla on moniosainen sukunimi ja haet sukunimiyhdistelmän yhdestä nimestä luopumista, sukunimiyhdistelmän yhdysmerkistä luopumista tai yhdysmerkin lisäämistä
 • haet kokonaan uutta uudissukunimeä.

Maksat hakemuksen käsittelymaksun palvelussa.

Muissa tapauksissa täytä nimenmuutoshakemus -lomake sähköisesti lomake.fi-palvelussa. Myös huoltaja tai puoliso voi allekirjoittaa lomakkeen. Voit lähettää hakemuksen myös postitse tai sähköpostilla. Voit myös täyttää hakemuksen Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa. Kirjoita hakemukselle haetun sukunimen kohdalle selkeästi, mitkä kirjaimet tulevat nimeen isolla ja mitkä pienellä kirjaimella.

Kun asia on ratkaistu, saat siitä kirjallisen päätöksen. Sukunimesi muuttuu väestötietojärjestelmään päätöksentekopäivänä. Nimenmuutoksen jälkeen saat uuden Kela-kortin, mutta sinun on itse uusittava passi, henkilökortti ja ajokortti.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen.

Kenelle ja millä ehdoin

Huomioi ennen nimenmuutoksen tekoa:

 • Voit hakea sukunimenmuutosta, jos asut Suomessa. Voit tehdä nimenmuutoshakemuksen myös silloin, jos asut ulkomailla (pois lukien Ruotsi, Norja ja Tanska) ja olet Suomen kansalainen.
 • Jos haet avio tai avopuolisosi sukunimeä, hänen on annettava suostumus nimenmuutokselle. Puolison on tällöin allekirjoitettava nimenmuutoshakemus.
 • Aviopuolison suostumus tarvitaan myös silloin, kun alaikäiselle lapselle haetaan vanhempansa avioitumisen perusteella saatua sukunimeä.

Lapsen sukunimen muuttaminen:

 • Lapsen sukunimeä ei ilman erityistä syytä voi muuttaa, jos muutoksen vuoksi lapsen nimiyhteys kumpaankin vanhempaan katkeaa, tai jos perheen alaikäisillä täyssisaruksilla olisi muutoksen jälkeen eri sukunimet. Sukunimiyhteys on erityisen tärkeää, kun kyseessä on alle 15-vuotias lapsi. Voimme pyytää sinulta asiasta lisäselvitystä.
 • Jos alaikäisellä on kaksi tai useampi huoltaja, kaikkien huoltajien pitää allekirjoittaa nimenmuutoshakemus.
 • Jos alaikäinen on yli 10-vuotias, nimenmuutokseen tarvitaan hänen kirjallinen suostumuksensa.
 • Yli 15-vuotias voi itse hakea sukunimenmuutosta. Varaamme huoltajille tilaisuuden tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Jos yli 15-vuotias ja hänen huoltajansa ovat nimenmuutoksen suhteen erimielisiä, alaikäisen mielipide on asiassa ratkaiseva.

Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Digi- ja väestötietovirasto

Palvelusta vastaa

Digi- ja väestötietovirasto
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 9.2.2023