suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun Vesi -liikelaitos

Sprinklerliittymän rakentaminen

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Sprinkleri- eli sammutusvesiliittymä voidaan rakentaa uudisrakennusta tai saneerattavaa kiinteistöä varten. Liittymän rakentamista varten tarvitset liitoslausunnon, ja sinun on solmittava sprinklerisopimus.

Sprinklerliittymän rakentaa Oulun Vesi, Oulun Veden tilaama urakoitsija tai sinun itsesi tilaama urakoitsija.

Kiinteistö vastaa liittymän kunnossapidosta Oulun Veden päävesijohtoon saakka.

...

Toimi näin

Tilaa liitoslausunto sprinklerliittymää varten Oulun Vedeltä tai sovi, että LVI-suunnittelijasi tilaa sen puolestasi. Liitoslausuntoa varten tarvitset tiedot järjestelmän vesimäärästä, putkikoosta ja mahdollisen koestusviemärin koosta.

Ota yhteyttä Oulun Veden asiakaspalveluun sprinklersopimuksen laatimiseksi ja sovi samalla rakentamisjärjestelyistä. Jos liittymän rakentaa muu kuin Oulun Vesi, ota ennen rakentamista yhteyttä Oulu Veden asiakaspalveluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Sprinkleriliittymää ei saa käyttää muuhun kuin palosammutustarkoitukseen. Sprinklerisopimus laaditaan ainoastaan kiinteistön omistajan kanssa.

Tausta ja lainsäädäntö

Kuntien tai kuntayhtymien vesihuollolla on velvollisuus turvata asukkaille moitteeton talousvesi sekä asianmukainen jätevesien viemäröinti ja käsittely.

Taajamissa sijaitsevien kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti kuulua kunnan tai kuntayhtymän vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Kiinteistön omistajan tulee tehdä kiinteistön liittämisestä vesihuoltoon ja palvelun käytöstä sopimus vesihuoltolaitoksen kanssa. Kun kiinteistön omistaja vaihtuu, sopimus yleensä siirtyy uudelle omistajalle. Kiinteistön omistaja maksaa vesi- ja viemäriverkostoon liittymisen, tekniset liitostyöt, veden käytön ja jätevesimaksun.

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla. Haja-asutusalueilla vesihuoltopalveluja ei välttämättä ole saatavissa. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää liittymisvelvollisuudesta vapautuksen hakemuksen perusteella.

Kun mahdollisimman suuri osa kiinteistöistä kuuluu vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin, vesihuolto pystyy toimimaan tehokkaasti, taloudellisesti ja turvallisesti. Jätevesien käsittely on huolenpitoa ympäristöstä. Kunta tai kuntayhtymä tekee yhteistyötä yksityisten vesiosuuskuntien sekä vettä toimittavien ja jätevesiä käsittelevien toimijoiden kanssa.

Palvelun toteuttaa

Oulun Vesi -liikelaitos

Muut vastuuorganisaatiot

Oulun kaupunki

Palvelusta vastaa

Oulun Vesi -liikelaitos
Tekstistä vastaa: Oulun Vesi -liikelaitos
Päivitetty: 3.6.2020