suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Sotainvalidien, rintamaveteraanien ja lottien kuntoutus

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Rintamaveteraanikuntoutus ylläpitää ja edistää veteraanien liikkumis- ja toimintakykyä sekä tukee kotona selviytymistä veteraanin omat voimavarat huomioiden. Rintamaveteraanina tai lottana sinulla on mahdollisuus hakea laitoskuntoutusta, päiväkuntoutusta tai avokuntoutusta kerran kalenterivuodessa. Kuntoutukseen voi osallistua harkinnanvaraisesti myös aviopuolisosi.

Kuntoutusmuotona voi olla myö ...

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa. Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta lähitoreilta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen.

Asiakasohjaaja selvittää yhdessä sinun ja läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta. Asiakasohjaaja neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Saadaksesi kuntoutuspalveluja sinun tulee olla vuosien 1939–1945 sotiin osallistunut veteraani, ja sinulla tulee olla rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus. Myös lottana sinulla on oikeus saada kuntoutuspalveluja.

Rintamaveteraanikuntoutusta saadaksesi et voi olla oikeutettu saamaan kuntoutusta jonkin muun lain perusteella. Saman kalenterivuoden aikana voit saada kuntoutusta vain kerran.

Tausta ja lainsäädäntö

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Rintamaveteraaneja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen vuosien 1939-1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusetuus ei koske kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä.

Rintamaveteraani voi saada kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa, fysikaalisessa hoitolaitoksessa, kylpylässä tai veljeskodissa. Kuntoutusta voi saada pitkäaikaisesti laitoksessa tai lyhytaikaisesti päivä- tai avopalveluna. On myös mahdollista, että palveluntuottaja järjestää palvelut kuntoutettavan kotiin.

Kuntoutuksen pituuteen vaikuttavat veteraanin terveydentila ja toimintakyky. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua päivä- tai laitoskuntoutukseen yhdessä veteraanin kanssa. Terveyskeskus neuvoo tarvittaessa hakemuksen tekemisessä.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 28.3.2023