suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Sosiaalinen luotto

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu Helsingissä vakinaisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille mutta maksukykyisille asukkaille, jotka eivät saa muuta luottoa kohtuullisin ehdoin esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän vuoksi.

Sosiaalinen luotto ei vaikuta mahdollisuuteesi saada toimeentulotukea. Pyrimme ehkäisemään sen avulla taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaa ...

Toimi näin

Sosiaalinen luotto - Sosiaalisen luototuksen sähköpostiosoite: sosiaalinen.luototus@hel.fi

Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Hyvinvointialue voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta. Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet.

Sosiaalisista luotoista vastaa hyvinvointialue.

Palvelun toteuttaa

Helsingin kaupunki

Palvelusta vastaa

Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Päivitetty: 29.2.2024