suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)

Sosiaalinen luototus

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Alue

Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari
Palvelun kieli: suomi

Järjestämme sosiaalista luototusta siihen varatun erillisen määrärahan puitteissa. Luottoa haetaan talous- ja velkaneuvonnan kautta.


Toimi näin

Voit hakea luottoa ottamalla yhteyttä Eksoten talous- ja velkaneuvontaan.

Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Savitaipaleen ja Taipalsaaren osalta luottoa voi hakea Lappeenrannan toimipisteestä.

Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden osalta Imatran toimipisteestä.


Tausta ja lainsäädäntö

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Kunta voi järjestää sosiaalista luototusta päättämässään laajuudessa. Luotto voidaan perustellusta syystä myöntää henkilölle, jolla ei ole pienituloisuutensa ja vähävaraisuutensa vuoksi muulla tavoin mahdollisuutta saada luottoa kohtuullisin ehdoin ja jolla on kyky suoriutua luoton takaisinmaksusta.

Luottoa harkittaessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Sosiaalisista luotoista vastaa kunnan sosiaalitoimi.


Palvelun toteuttaa: 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote)